Η Attica Group εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό στην HSW, έναντι 69 εκατ. ευρώ

Η Attica Group εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό στην HSW, έναντι 69 εκατ. ευρώ

Την εξαγορά συνολικά 37.789.833 μετοχών της HSW, έναντι συνολικού τιμήματος 69,07 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Attica Group, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 11/8/2017 συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς και έτερο μέτοχο μειοψηφίας της HSW. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μέρος του τιμήματος ανερχόμενο σε 25,61 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ίδια διαθέσιμα της Attica Group, ενώ το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές ύψους 43,46 εκατ. ευρώ συμφωνήθηκε ότι θα εξοφληθεί με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Group, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή, που θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group με κεφαλαιοποίηση των σχετικών απαιτήσεων των ανωτέρω πωλητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Attica Group κατείχε ήδη, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «Blue Star Ferries Ν.Α.Ε.», ποσοστό 1,61% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχει πλέον ο Όμιλος Attica να ανέρχεται σε 39.039.833 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,30% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Attica Group θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW από την «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της HSW σε 98,83%.

Νέο διοικητικό συμβούλιο και νέος διευθύνων σύμβουλος 

Το νέο Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο είναι 7μελές, έχει ως εξής:

Κυριάκος Μάγειρας,
Σπυρίδων Πασχάλης,
Νικόλαος Ταπίρης,
Παναγιώτης Δικαίος,
Διονύσης Θεοδωράτος,
Ηρακλής Σιμιτσιδέλλης και
Θωμάς Οικονόμου.

Διευθύνων Σύμβουλος, στη θέση του Τόνυ Αγαπητού που αποχώρησε, αναμένεται να αναλάβει ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης.