7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Στη φωλιά των τρολ που βγάζουν κυβερνήσεις

Στη φωλιά των τρολ που βγάζουν κυβερνήσεις
Του Θωμά Τσάτση*