7ος χρόνος, ημέρα 2157η
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Στη φωλιά των τρολ που βγάζουν κυβερνήσεις

Στη φωλιά των τρολ που βγάζουν κυβερνήσεις
Του Θωμά Τσάτση*