Με στόχο την άντληση €2,1 δισ. άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank

Με στόχο την άντληση €2,1 δισ. άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank

Με την ισχυρή στήριξη των ισχυρών, ήδη υπαρχόντων μετόχων και με «προίκα» τη δέσμευσή τους ότι θα συμμετάσχουν με σημαντικό ποσοστό και σ'' αυτή την αύξηση, άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών της Eurobank.

Στόχος είναι η άντληση συνολικά 2,1 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών (υπό το δυσμενές σενάριο), ενώ υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις συμμετοχής από τους ήδη υπάρχοντες ισχυρούς ιδιώτες μετόχους της, όπως Fairfax, WL, Ross, Brookfield και Highfields Capital.

Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα έχουν καταθέσει ήδη δεσμεύσεις κάλυψης για ποσό περίπου 353 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 17% των 2,1 δισ. ευρώ, ενώ το όφελος από τη δημόσια προσφορά για τα ομόλογα δύναται να φτάσει έως και τα 720 εκατ. ευρώ.

Βεβαίως, η δέσμευση των βασικών επενδυτών τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβεί τα 0,04 ευρώ (προ reverse split). Αν η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα η ομάδα βασικών επενδυτών θα έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για ποσό είτε μικρότερο της δέσμευσης ή να μην βάλει καθόλου κεφάλαια.

Όπως ενημερώνει η με ανακοίνωσή της η Τράπεζα, οι συνολικές δεσμεύσεις των Επενδυτών δυνάμει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σε περίπου 353 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε περίπου 17% των 2,122 δισ. ευρώ, το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της Αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism, o «EEM»).

Ορισμένοι από τους μετόχους – επενδυτές έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης δέσμευσής τους με εγγυημένη κατανομή, δικαιούμενοι έτσι να καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι του επιπλέον ποσού των περίπου 231 εκατ. ευρώ συνολικά.
Έτσι, το ανερχόμενο κατ' ανώτατο όριο σε συνολικά 584 εκ. ευρώ άθροισμα της πιθανής κάλυψης (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσης της EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου ποσού της αύξησης των 2,122 δισ. ευρώ.