Alpha Bank: Το business plan για πλεονάζουσα ρευστότητα και μερίσματα
Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος
Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος

Alpha Bank: Το business plan για πλεονάζουσα ρευστότητα και μερίσματα

Το επόμενο βήμα για την πλήρη επαναφορά της μεταξύ των ισχυρών ευρωπαϊκών τραπεζών, σχεδιάζει η Alpha Bank, στοχεύοντας σε ετήσια αύξηση εσόδων 5% και αύξηση δανείων κατά 25% έως το 2025, με κερδοφορία 12% και «κτίσιμο» κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ, που θα επιτρέψουν ασφαλή πορεία για το μέλλον και επιπλέον, τη διανομή κεφαλαίων στους μετόχους. Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της Alpha όπως καταγράφονται, αν και ουσιαστικά πρόκειται για τρεις κατηγορίες στόχων, που αναλύονται σε επιμέρους στόχους:

  • Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, που θα φέρει αύξηση 20% των κερδών ανά μετοχή 
  • Περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων στο επίπεδο του 4% όπου θα αγγίξει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά δεδομένα
  • Δημιουργία κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ από τα οποία τα 1,9 δισ. ευρώ οργανικά και διανομή μερίσματος.

Τους στόχους αυτούς προσδιόρισε μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, απευθυνόμενος σε επενδυτικούς οίκους, αναλυτές και μετόχους, υπενθυμίζοντας τα βήματα που έφεραν την τράπεζα στο σημείο να θέτει σήμερα νέους φιλόδοξους στόχους και αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο θα τους επιτύχει σε διάστημα τριετίας.

Ο «χάρτης» της Alpha Bank για την επίτευξη των στόχων περνά μέσα από τη δημιουργία πλεονάζοντος κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ που θα αποτελέσει την «άγκυρα» αυξημένης ασφαλείας της τράπεζας για να επιβραβεύει στο εξής σταθερά τους μετόχους της κάθε χρόνο, συμμετέχοντας παράλληλα στη δημιουργία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, σε Ρουμανία και Κύπρο. 

Το κτίσιμο συνολικών κεφαλαίων 2,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 1,9 δισ. ευρώ με οργανική ανάπτυξη και τα 400 εκατ. ευρώ από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTA, έχει φυσικά ως οδηγό τις δανειοδοτήσεις σε όλο το φάσμα τους, με βασικότερες ασφαλώς τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.

Εδώ η Alpha Bank υπενθυμίζει την ισχυρή πελατειακή της βάση καθώς έχει ενεργή σχέση χρηματοδότησης με το 80% των μεγάλων ελληνικών εταιρειών και με το 65% των ΜμΕ που έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων της ύψους 17 δισ. ευρώ. Αλλά τη θετική διαφορά για το επόμενο βήμα θα κάνει η πιστωτική επέκταση με νέες χρηματοδοτήσεις 14 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ, θα αποτελέσουν καθαρή πιστωτική επέκταση σε ορίζοντα τριετίας. Τα νέα κεφάλαια θα δημιουργηθούν κυρίως μέσω νέων δανειοδοτήσεων.

Από που θα προέλθει η ανάπτυξη της Alpha Bank

Όπως το έθεσε ο κ. Ψάλτης «θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ. ευρώ, τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές». 

Αιχμή του δόρατος λοιπόν, θα είναι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Alpha θα παραμελήσει τη λιανική ή τους άλλους τομείς. Αντίθετα θα επιδιώξει να επεκταθεί κι εδώ επίσης, με δάνεια σε ιδιώτες, στεγαστικά και καταναλωτικά που στοχεύει να αυξήσει 40% και 90% αντίστοιχα έως το 2025 καθώς και τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, όπου τα επενδυτικά προγράμματα βοηθούν πολύ, με στόχο εκταμιεύσεις 1,4 δισ. ευρώ δανείων λιανικής. 

Πλέον αυτών η Alpha «χτυπάει» παντού. Δηλαδή, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στα προϊόντα λιανικής, στη ψηφιακή τραπεζική αλλά και στη διαχείριση κεφαλαίων, όπως επίσης και στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, μέσω του δικτύου της. Η Alpha Bank στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων στους πελάτες της κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες και επενδύει στην τεχνολογία και τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο το 30% των πελατών να εξυπηρετείται αποκλειστικά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. 

Στο Asset Management στην Ελλάδα μεταξύ 2023 -2025, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των εσόδων κατά 40 εκατ. ευρώ, αύξηση των υπολοίπων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατά 4,8 δισ. ευρώ και απόδοση των κεφαλαίων CET1 στο 26%. 

Πολύ σημαντικό είναι το κεφάλαιο «Ρουμανία» για την τράπεζα. Ίσως το σημαντικό μετά τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα για τη δημιουργία κεφαλαίων. Η Ρουμανία όπως και η Ελλάδα έχει υψηλότερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη, (αναπτύχθηκε κατά 58% τα τελευταία πέντε χρόνια) και με την υποστήριξη από κονδύλια 29 δισ. μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 3,5% ετησίως έως το 2025, δηλαδή πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Ο τραπεζικός τομέας της Ρουμανίας έχει επιτύχει σταθερά διψήφιες αποδόσεις από το 2015, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, και έχει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Η Alpha έχει μερίδιο 3%, σε αυτή την ελκυστική αγορά και θα επιδιώξει κερδοφόρα ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς για να επιτύχει μεγαλύτερα μεγέθη. 

Τέλος η Alpha, στοχεύει σε μείωση του κόστους ως προς τα έσοδα κατά 20% που θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων CET1 κατά 7%. Η τράπεζα στοχεύει σε ετήσια αύξηση 5 λεπτών στα κέρδη ανά μετοχή από φέτος μέχρι το 2025 και σε απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.