Μάθε παιδί μου… Data Analytics

Μάθε παιδί μου… Data Analytics

Ενώπιον μιας κρίσιμης πρόκλησης βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η Γηραιά Ήπειρος δεν θα διαθέτει τα επόμενα χρόνια το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να αξιοποιήσει τον ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων τεχνολογιών, που δεν είναι άλλος από τα data.

Αυτό, τουλάχιστον προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Data Market Study) που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την IDC.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αριθμός των επαγγελματιών του κλάδου των δεδομένων στην Ευρώπη των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε τα 7,6 εκατ. το 2019,  αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο αριθμός των επαγγελματιών δεδομένων θα αυξηθεί στα 8,4 εκατομμύρια στην ΕΕ έως το 2025, ωστόσο, τα σχετικά στοιχεία καταγράφουν μια ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς των σχετικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Το εκτιμώμενο κενό έφτασε το 2019 περίπου τις 459.000 θέσεις εργασίας που έμειναν «ορφανές», ή ποσοστό 5,7% της συνολικής ζήτησης.

Μάλιστα, το χάσμα δεξιοτήτων αυτό προβλέπεται να διευρυνθεί, καθώς η ζήτηση θα συνεχίσει να ξεπερνά την προσφορά. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για νέο πιθανό κενό 484.000 μη συμπληρωμένων θέσεων έως το 2025 στον τομέα των δεδομένων, καθώς η ζήτηση θα εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά. Με απλά λόγια, όποιος νέος επιλέξει ως πεδίο σπουδών την ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, θα πρέπει να θεωρεί… δεδομένο ότι θα βρει αμέσως εργασία.

Η ίδια έκθεση αποκαλύπτει ότι η αγορά data δημιουργεί γύρω της ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Ενδεικτικά, μόνο οι πάροχοι δεδομένων υπερέβησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους 290.000 το 2019, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 2,3%.

Η ίδια η οικονομία των δεδομένων αποκτά πλέον μέγεθος αυτόνομης οικονομίας με τεράστια δυναμική, καθώς η αξία της ξεπέρασε τα 400 δισ. ευρώ το 2019, όσο περίπου το ΑΕΠ της Νορβηγίας, καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, η οικονομία των δεδομένων στην Ευρώπη θα συνεχίσει να διευρύνεται και προβλέπεται να αγγίξει τα 550 δισ. ευρώ το 2025.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός μεταξύ της Αγοράς Δεδομένων και της Οικονομίας Δεδομένων. Η Αγορά Δεδομένων αφορά την αξία των δεδομένων που παρήχθησαν, και για το 2019 αποτιμάται σε 75 δισ. ευρώ στην ΕΕ των 27. Αντίθετα, η Οικονομία Δεδομένων μετρά τις συνολικές επιπτώσεις της αγοράς δεδομένων στο σύνολο της οικονομίας.

Με βάση πάντως το πιο αισιόδοξο σενάριο, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την προηγμένη ρομποτική και τον αυτοματισμό, η αγορά δεδομένων προβλέπεται να φτάσει τα 107 δισ. ευρώ στην ΕΕ το 2025, ενώ η οικονομία δεδομένων θα εκτιναχθεί στα 827 δισ. ευρώ.