Ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση του πολιτισμού ζήτησε η Λίνα Μενδώνη

Ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση του πολιτισμού ζήτησε η Λίνα Μενδώνη

Επέκταση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, του μοντέλου των κρατικών ενισχύσεων και του μοντέλου SURE ζήτησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε σημερινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η τηλεδιάσκεψη είχε θέμα «Κορωνοϊός (COVID-19) και πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς: Αντίκτυπος, καινοτομία και σχεδιασμός για μετά την κρίση». Στόχος, οι καλύτεροι τρόποι αντίδρασης για να ενισχυθούν όλα τα πολιτιστικά προϊόντα, με ευρύτερη στόχευση στην πολιτιστική κληρονομιά και στη σύγχρονη τέχνη, αλλά και στις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους.

Η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ζήτησε επίσης δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα παρέχουν «επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης» και κάλεσε τους Υπουργούς Πολιτισμού να πιέσουν όλοι μαζί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει ικανό μέρος της δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης ύψους 25 δισ. ευρώ, ειδικά για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.

Η Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τους ομόλογους της Υπουργούς Πολιτισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -παρουσία της κ. Mariya Gabriel, Επιτρόπου για την Καινοτομία, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, και του κ. Thierry Breton, Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά.

Οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, τα πιθανά μέτρα για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, η ανταλλαγή εμπειριών και η χάραξη κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της κρίσης αποτέλεσαν τα θέματα της τηλεδιάσκεψης, που έγινε με πρωτοβουλία της Κροατικής Προεδρίας.

Στην εισήγησή της, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη παρουσίασε τα μέτρα που έλαβε πολύ έγκαιρα η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά και για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του προγράμματος στήριξης του Σύγχρονου Πολιτισμού και των δημιουργών. Επίσης, κατέθεσε τις προτάσεις της για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας οι Υπουργοί Πολιτισμού της ΕΕ να απαιτήσουν την αύξηση και την εγγραφή επί πλέον κονδυλίων στον Προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, όχι μόνον για την αντιμετώπισης της παρούσας συγκυρίας, αλλά και για την προετοιμασία τους την επόμενη μέρα της κρίσης.

Η κ. Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε θετικά για την χαρτογράφηση των επιπτώσεων του κορονοϊού στον τομέα του Πολιτισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρεί η Κροατική Προεδρία, συλλέγοντας στοιχεία για τους τύπους βοήθειας που παρέχονται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19, σημειώνοντας ότι «αυτή η δράση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική, ως αξιόπιστη και προσιτή πηγή πληροφόρησης. Ενισχύει τη δημιουργία βιώσιμου πολιτιστικού και δημιουργικού περιβάλλοντος και θα χρησιμεύσει, ως ορόσημο, τόσο στη συνεργασία μας όσο και στην περαιτέρω έρευνα: Πώς μπορεί να λειτουργήσει ο δημιουργικός τομέας μακροπρόθεσμα, με μια στρατηγική προσέγγιση που να υπερβαίνει τις σημερινές ανάγκες. Πώς να λειτουργήσει ως πλαίσιο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη διάδοση καλών πρακτικών, στην υιοθέτηση κατάλληλων μέσων και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν καλύτερα τις συγκεκριμένες ανάγκες και τους σχεδιασμούς κάθε οργανισμού».

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα και στις δράσεις που «μπορούν, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενισχύσουν, με βιώσιμο τρόπο, την ανθεκτικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών, ζήτησε όπως προαναφέραμε επέκταση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

«Ας χρησιμοποιήσουμε», κατέληξε η κ. Λίνα Μενδώνη αυτή την ευκαιρία για να ενώσουμε όλοι εμείς εδώ τις φωνές μας και να ζητήσουμε έναν υψηλότερο προϋπολογισμό για τον Πολιτισμό στο «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027. Κοιτάζοντας μπροστά, με αισιοδοξία, η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουμε να σχεδιάσουμε εκστρατείες που θα ενθαρρύνουν και θα στηρίζουν τη συμμετοχή των πολιτών, μόλις αποκατασταθεί η τρομερή κατάσταση που όλοι βιώνουμε. Η συμμετοχή στον Πολιτισμό είναι αναγκαία δραστηριότητα που διαφυλάσσει τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας μας, με ευρύτητα πνεύματος και με φροντίδα. Είναι καθήκον μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε "έτοιμοι για την επόμενη μέρα».

Με το τέλος της τηλεδιάσκεψης η κ. Věra Jourová, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αξίες και τη διαφάνεια, διαβεβαίωσε για τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, τονίζοντας την αναγκαιότητα μιας ευέλικτης προσέγγισης για τους δικαιούχους του προγράμματος Creative Europe.

Οι Υπουργοί Πολιτισμού των κρατών-μελών της ΕΕ, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της Επιτροπής, καθώς και για την ανακοίνωση περαιτέρω μέτρων και προγραμμάτων σε απάντηση στην πανδημία COVID-19. Συμφώνησαν ότι όλα τα έκτακτα μέτρα πρέπει να συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, χαιρέτισαν την διοργάνωση των τηλεδιασκέψεων και την ανάγκη τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη.