Ζητείται Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Ζητείται Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Στην απόφαση ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για διετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών. Ο νέος Γενικός Γραμματέας μπορεί να αιτηθεί τον εκ νέου διορισμό του για ακόμη μία φορά με την ίδια διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από τη Δευτέρα 30.11.2015 ως την Κυριακή 6.12.2015 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει:

- Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

- Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

- Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

- Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως της Αγγλικής, που αποδεικνύεται με σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

- Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Στην απόφαση περιγράφονται και οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ