Μείωση τελών τερματισμού κλήσεων στα δίκτυα ΟΤΕ, Cosmote και Vodafone

Μείωση τελών τερματισμού κλήσεων στα δίκτυα ΟΤΕ, Cosmote και Vodafone

Σε περαιτέρω μείωση των τελών τερματισμού για κλήσεις από όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προς τα δίκτυά τους προχωρούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο ΟΤΕ, η Cosmote και η Vodafone.

Συγκεκριμένα, από την 01/01/2016 το ισχύον τέλος τερματισμού κλήσεων στο κινητό δίκτυο της Cosmote από 0,01103 €/λεπτό θα μειωθεί σε 0,01081 €/λεπτό. Αντίστοιχα, από την αρχή του 2016, το ισχύον τέλος τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο του ΟΤΕ θα μειωθεί από 0,0695 ευρωλεπτά/λεπτό σε 0,0665 ευρωλεπτά/λεπτό.

Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς ελάχιστη χρέωση, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο, και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Επίσης, τα τέλη τερματισμού κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της Vodafone θα μειωθούν από 1,103 ευρωλεπτά ανά λεπτό σε 1,081 ευρωλεπτά ανά λεπτό, χωρίς ελάχιστη χρέωση και με χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.