Με διψήφια ποσοστά αναπτύσσεται ο όμιλος Σαράντη

Με διψήφια ποσοστά αναπτύσσεται ο όμιλος Σαράντη

Σημαντικά διψήφια ποσοστά αύξησης παρουσίασε στις προβλέψεις του γα το 2016 ο όμιλος Σαράντη, κατά την διάρκεια της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών, όπου παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2015 και την στρατηγική του.

Ειδικότερα, ο όμιλος αναμένει αύξηση 11,2% στις πωλήσεις οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν στα 310 εκατ. Ευρώ από 278,76 εκατ. που διαμορφώθηκαν το 2015, τα Ebitda εκτιμώνται στα 35,96 εκατ. ευρώ με αύξηση 11,6% σε σχέση με το 2015 ενώ τα EBIT δηλαδή τα κέρδη προ τόκων και φόρων εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 31,40 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση με αύξηση 10,1%.

Σύμφωνα με την παρουσίαση ο όμιλος θα συνεχίσει την πολιτική των εξαγορών εκτός Ελλάδας, ενώ και εντός Ελλάδας, η εταιρεία βολιδοσκοπεί για ευκαιρίες τόσο σε επίπεδο αγοράς σημάτων όσο και μονάδων παραγωγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε η υγιής οικονομική θέση που διαθέτει ο Όμιλος του δίνει την δυνατότητα για επενδύσεις πάνω στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και κερδοφόρα πορεία του.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Κατά το 2015 ο Όμιλος συνέχισε να παρουσιάζει διψήφιο ποσοστό αύξησης τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και στην κερδοφορία, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της διοίκησης.

Τα περιθώρια κέρδους ενισχύθηκαν, η καθαρή ταμειακή θέση διατηρήθηκε και το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης βελτιώθηκε, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται μέσα σε ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την συνέπεια και την επιτυχία των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε το έτος 2015 καταγράφοντας πωλήσεις ύψους € 278,76 εκ. ευρώ συγκριτικά με € 248,44 εκ. ευρώ το 2014, αύξηση κατά 12,21%, η οποία τροφοδοτήθηκε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Σημαντική ανάπτυξη επέδειξαν τόσο η Ελλάδα, όσο και οι ξένες χώρες του Ομίλου, με την Ελλάδα, να αναπτύσσεται κατά 15,33% στα €102,56 εκ., απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου, και τις ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 63,21% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, να σημειώνουν άνοδο κατά 10,46% στα €176,20 εκ.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αύξησης των μεριδίων αγοράς του και διατήρησης του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος, ο Όμιλος, μεταξύ άλλων, έχει υιοθετήσει πιο έντονη πολιτική παροχών προς το εμπόριο και κατ'' επέκταση προς τον καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο μεικτού κέρδους του Ομίλου είναι μειωμένο στα 47,53% έναντι 48,55% σε σύγκριση με πέρυσι.

Παρόλα αυτά, η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Τα Κέρδη Προ Φόρων. Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 16,07% στα €29,77 εκ., τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν κατά 18,12% στα €26,04 εκ. και τα Καθαρά Κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 15,4% φτάνοντας τα €19,78 εκ. από €17,14 εκ. το 2014.

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές, εμφανίζοντας ισχυρή οικονομική θέση και αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο που θα επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη και θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους του.

Κατά την διάρκεια του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος ποσού 5,15 εκ. ευρώ και έχει ολοκληρώσει την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκ. ευρώ, καθώς και την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας POLIPAK κόστους 4,5 εκ. ευρώ. Στο τέλος του 2015, ο Όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους €7,20 εκ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου.

Επιπλέον, η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 15η Απριλίου 2016, την πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2015 ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή.