Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση των €2 δισ. προς την Ελλάδα

Εγκρίθηκε από τον ESM η εκταμίευση των €2 δισ. προς την Ελλάδα

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) η εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε στον λογαριασμό του ESM στο twitter.

 

 

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο ESM αναφέρει:

«Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ESM) ενέκριναν σήμερα την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ακολουθεί την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης για το πρώτο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Η σημερινή εκταμίευση θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή του χρέους, όπως επίσης και για την εκκαθάριση οφειλών και την συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.».

Ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling, δήλωσε πως «η σημερινή απόφαση για την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ από τα κεφάλαια του ESM αντανακλούν την προσήλωση της Ελλάδας στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς υλοποιεί μια εκτεταμένη λίστα βασικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις-κλειδιά στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι οποίες είναι σημαντικές ώστε να υποστηριχθεί η εν εξελίξει διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης».

«Αν η υλοποίηση του προγράμματος παραμείνει ισχυρή, είμαι πεπεισμένος ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του ελληνικού λαού θα του επιτρέψουν να κάνει ορατή πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας υγιούς ανάκαμψης», προσέθεσε.

«Τα δύο δισ. ευρώ αποτελούν τη δεύτερη εκταμίευση από το αρχική υπο-δόση του δανείου των 16 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2015. Το πρώτο μέρος αυτής της υπο-δόσης, 13 δισ. ευρώ, εκταμιεύθηκαν στις 20 Αυγούστου. Το υπολειπόμενο 1 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμο προς εκταμίευση με την ολοκλήρωση της δεύτερης λίστας προαπαιτουμένων. Αποτελεί μέρος του προγράμματος του ESM για την Ελλάδα, συνολικού ύψους 86 δισ. ευρώ, το οποίο ενέκρινε στις 19 Αυγούστου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM"», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, το Eurogroup καλωσορίζει την υλοποίηση από ελληνικής πλευράς του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων. Όπως αναφέρει, αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Eurogroup:

"Το Eurogroup χαιρετίζει την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων από τις ελληνικές αρχές και την ψήφιση των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν κριθεί απαραίτητα για την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία ώστε να ακολουθήσει μια πορεία ανάκαμψης. Επίσης, το Eurogroup επικύρωσε την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ESM να εγκρίνει σήμερα την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ.

Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, καλωσορίζουμε τη μεγάλη πρόοδο που έγινε τις τελευταίες εβδομάδες μετά την έκδοση της ολοκληρωμένης αξιολόγησης της ΕΚΤ. Μέχρι στιγμής, όλες οι τράπεζες έχουν καταφέρει να συλλέξουν τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια για να καλυφθεί η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού (AQR), ενώ δύο κάλυψαν και το δυσμενές σενάριο της αξιολόγησης. Η συνεισφορά των ιδιωτικών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του Eurogroup όπως ορίστηκαν στη συνεδρίαση της 14ης Αυγούστου. Το Eurogroup συμφώνησε, μετά τη θετική αξιολόγηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πως οι συνθήκες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των 10 δισ. στο ΤΧΣ για τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και για την εξυγίανσή τους, υλοποιήθηκαν από ελληνικής πλευράς. Η επίσημη απόφαση της μεταφοράς της χρηματοδότησης στο ΤΧΣ, θα παρθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ESM, όπως απαιτείται, μετά από τις σχετικές κρατικές ενισχύσεις ανάλογα την περίπτωση."

Αυτή η άσκηση ανακεφαλαιοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με την οδηγία για την τράπεζα ανάκαμψηα και εξυγίανση και τη δήλωση του Eurogroup της 14ης Αυγούστου. To Eurogroup επιβεβαιώνει ότι οι προληπτικές ανακεφαλαιοποιήσεις είναι προσωρινού χαρακτήρα και τα έσοδα που θα προκύψουν από τη μελλοντική πώληση των συμμετοχών του ΤΧΣ και άλλων κεφαλαιακών μέσων στις ελληνικές τράπεζες, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του ESM μόλις τα εν λόγω έσοδα καθίστανται διαθέσιμα, σύμφωνα με δήλωση της του Eurogroup της 14ης Αυγούστου.

Συνολικά η ανακεφαλαιοποίηση είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ευρωστίας του ελληνικού τραπεζικού τομέα, διασφαλίζοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα.

Αυτό, όμως, απαιτεί περαιτέρω αποφασιστικές προσπάθειες από τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα τρωτά σημεία που απομένουν, ιδίως εκείνων που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την πρόθεση των ελληνικών αρχών για τη σταθερή εφαρμογή της στρατηγικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χαιρετίζουμε επίσης την επιβεβαίωση ότι η αποτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητους ελεγκτές, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στα επόμενα στάδια του προγράμματος του ESM και καλούμε τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τις εργασίες με τα θεσμικά όργανα για τη δεύτερη και τελευταία δέσμη οροσήμων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να ολοκληρώσουν τη δεύτερη δέσμη από ορόσημα έως τα μέσα Δεκεμβρίου και να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που απαιτούνται για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά έργα (συμπεριλαμβανομένου του μετρό, αυτοκινητόδρομοι, περιβάλλον) που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και την ΕΤΕπ.Μέχρι 6 δισ. ευρώ το ποσο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αναφέρουν κυβερνητικές πηγές

«Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης εντός του 2015 απέτρεψε οριστικά τον κίνδυνο για «κούρεμα» των καταθέσεων που θα οδηγούσε σε κατάρρευση της οικονομίας, καθώς από τις αρχές του 2016 τίθεται σε ισχύ κοινοτική οδηγία που αφήνει ακάλυπτες τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, σε περίπτωση που ένα τραπεζικό ίδρυμα δεν μπορέσει να συγκεντρώσει από την αγορά τα αναγκαία ποσά για την κεφαλαιακή του ενίσχυση. Προς το σκοπό αυτό, επελέγη η ταχεία διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building), καθώς η κλασική διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν θα ολοκληρωνόταν, πριν το τέλος του έτους», επισημαίνουν πηγές της Αντιπροεδρίας, με αφορμή δημοσιεύματα για την ανακεφαλαιοποίηση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης ότι διεσώθησαν όλες οι μεγάλες τράπεζες, καθώς σε περίπτωση μη κάλυψης των βασικών κεφαλαιακών αναγκών τους από ιδιώτες τότε θα οδηγούμασταν σε διαδικασία εξυγίανσης (resolution), που θα απομάκρυνε τους επενδυτές και θα αύξανε σημαντικά το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης για το ελληνικό δημόσιο και συνεπώς το δημόσιο χρέος.

Το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι το ποσό που θα αντληθεί από τον ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης 25 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους, επισημαίνουν, επίσης.

Υπογραμμίζουν ότι η μετοχική συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί μεν να είναι μικρότερη, αλλά θα είναι ουσιαστική, αφού οι νέες μετοχές θα έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου. Μέχρι τώρα, τα πλειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών είχαν εξαιρετικά περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, φαινόμενο που αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία.

Η νέα ανακεφαλαιοποίηση έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ολική ανάκτηση του ποσού που διατέθηκε στην παρούσα φάση. Το 25% της δημόσιας συμμετοχής θα έχει τη μορφή κοινών μετοχών και το 75% θα έχει τη μορφή ειδικών ομολογιών, των λεγόμενων CoCos. Οι ομολογίες αυτές θα έχουν υψηλό επιτόκιο (8%), άρα οι τράπεζες θα έχουν ισχυρό κίνητρο να τις εξοφλήσουν, οπότε το Δημόσιο θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Αν πάλι μια τράπεζα χρειαστεί τις ειδικές ομολογίες, για να βελτιώσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, τότε τα CoCos θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά την εκμηδένιση, ουσιαστικά, της τιμής των μετοχών των τραπεζών, αυτή οφείλεται σε μια πορεία απαξίωσης του τραπεζικού συστήματος και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια της κρίσης, καθώς και στη μη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα. Επομένως, η απαξίωση των τραπεζικών μετοχών είναι ένα γεγονός το οποίο είχε ήδη συντελεστεί. Όμως, η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ δείχνει ότι επανέρχεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου η νέα ανακεφαλαιοποίηση να είναι και η τελευταία, τονίζουν οι πηγές της Αντιπροεδρίας.