Διευκρινίσεις των ΕΛΠΕ για την εταιρία OTSM

Διευκρινίσεις των ΕΛΠΕ για την εταιρία OTSM

Διευκρινίσεις για το καθεστώς λειτουργίας της εταιρίας OTSM δίνει ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων με αφορμή δημοσιεύματα που, όπως τονίζει, «ψευδώς χαρακτηρίζουν ως ¨ύποπτη¨ τη λειτουργία της».

Τα ΕΛΠΕ αναφέρουν συγκεκριμένα ότι:

α. Η εταιρία OTSM συστάθηκε το 2011 από τα Ελληνικά Πετρέλαια ως εταιρία τήρησης και χρηματοδότησης αποθεμάτων ασφαλείας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και ξένες τράπεζες. Αντίστοιχες εταιρείες λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε σύσταση της εταιρίας έχει εγκριθεί από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές και υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο, όπως όλες οι άλλες εταιρίες.

β. Η χρηματοδότηση για τα αποθέματα, που αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, παρέχεται εξ'' ολοκλήρου από Ελληνικές τράπεζες και όχι από τα ΕΛ.ΠΕ όπως ψευδώς αναφέρεται.

γ. Η μετοχική δομή της εταιρίας με τις μητρικές εταιρίες Αγγλικού δικαίου είναι κοινή πρακτική σε περιπτώσεις χρηματοδοτήσεως περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση των τραπεζών. Προφανώς καμία σχέση δεν υφίσταται με «εταιρίες σφραγίδες».

δ. Οι συναλλαγές της εταιρίας γίνονται μόνο με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ενώ τα αποθέματα φυλάσσονται σε εγκεκριμένους και τελωνειακά ελεγχόμενους αποθηκευτικούς χώρους. Οτιδήποτε άλλο είναι ψευδές και παραπλανητικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ