Διετής εργασιακή ειρήνη μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Διετής εργασιακή ειρήνη μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Διετής εργασιακή ειρήνη, με σταθερότητα – ως έχουν έως σήμερα – στους μισθούς και αύξηση των ημερών αργίας συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και των εργαζομένων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Πρόκειται για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης της Ελληνικός Χρυσός με το Ανθρώπινο Δυναμικό της, με την οποία επιτυγχάνεται σταθερότητα στους μισθούς και μπαίνει ένα τέλος στις όποιες εύλογες ανησυχίες των εργαζομένων, μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως «Αποτέλεσμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τα επιχειρησιακά σωματεία, σε ένα ιδιαιτέρως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, όπου οι περισσότερες εταιρείες αναγκάζονται να προβούν σε μειώσεις αποδοχών.»

 Η ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός έχει ως εξής:

Η Ελληνικός Χρυσός επεκτείνει την Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας με το Δυναμικό της & διασφαλίζει σταθερότητα στους μισθούς και αύξηση των ημερών αργίας. 

Εργασιακή ειρήνη επετεύχθη για τη διετία 2016-2017 μεταξύ της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και των δύο επιχειρησιακών σωματείων α) Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των εταιρειών Άκτωρ ΑΤΕ – Ελληνικός Χρυσός «Αγία Βαρβάρα» και β) Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής ύστερα από τις σχετικές διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα.

Η σχετική σύμβαση που υπεγράφη την 1-2-2016  προβλέπει την διατήρηση των υφιστάμενων αποδοχών στο επίπεδο της 31-12-2015 οπότε και εξέπνεε η 1η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και την διατήρηση των αυτόματων μισθολογικών αυξήσεων λόγω ωριμάνσεων. Επιπλέον προβλέπονται ειδικά επιδόματα Γάμου, ειδικών συνθηκών και προϋπηρεσίας.

Επίσης καθιερώνονται ως επιπλέον ημέρες αργίας οι παρακάτω ημέρες: 1η Ιανουαρίου, 6ηΙανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, 4η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου πέραν των επίσημων εξαιρέσιμων εορτών – αργιών. Τέλος συμφωνήθηκε ότι όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος να λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης. 

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μεικτός μηνιαίος μισθός Ανειδίκευτου Εργάτη σε όσους δουλεύουν στην επιφάνεια ανέρχεται σε 999 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος για όσους εργάζονται σε υπόγειες εργασίες ανέρχεται σε 1.215 ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αναγκάστηκε λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης αδειών «ρουτίνας» να αναστείλει τις εργασίες της στο έργο των Σκουριών, εντούτοις ενισχύει έμπρακτα με την στάση της τις προσπάθειες για εργασιακή ειρήνη με το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος δήλωσε: «Η υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό βήμα για τις σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της και είναι αποτέλεσμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της σταθερής συνεργασίας με τα επιχειρησιακά σωματεία σε ένα ιδιαιτέρως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, όπου οι περισσότερες εταιρείες αναγκάζονται να προβούν σε μειώσεις αποδοχών.» Παράλληλα ο κ. Θεοδωρακόπουλος δήλωσε πως καταβάλλονται προσπάθειες για την σύντομη και αποτελεσματική επίλυση των όποιων προβλημάτων.