Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στρατηγικές συνεργασίες για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στρατηγικές συνεργασίες για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας

Σ’ έναν πλανήτη που τα τελευταία χρόνια έχει έρθει αντιμέτωπος με τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις στη νεότερη ιστορία του, το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται μια γενικευμένη «στροφή» των σύγχρονων επιχειρήσεων προς βιώσιμες πρακτικές περιβαλλοντικής ανάπτυξης, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων του πλανήτη και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια στρατηγική επιλογή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση και να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σήμερα μέσα σε επιβαρυμένα οικοσυστήματα οι αντοχές των οποίων δοκιμάζονται συνεχώς.

Στην Ελλάδα, όπου ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εγκολπώνονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές, μια από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις σε στρατηγική και πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης είναι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η  μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, με παρουσία στη χώρα από το 1963.

Βασικός δείκτης βιωσιμότητας για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί η κάλυψη των παραγωγικών αναγκών της από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον οποίο φιλοδοξεί να φτάσει στο 70% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Επίσης, από το 2010 η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει κατά 15% την κατανάλωση νερού στην παραγωγή της.

Σε αντίστοιχο πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει και στην ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους εταίρους της που συναποτελούν το «τρίγωνο της γνώσης» όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά κέντρα καινοτομίας με τα οποία συνεργάζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2011

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με μακρά παράδοση δραστηριοποίησης στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα στη χώρα μας, αποτελεί παράδειγμα ως προς τη διασύνδεσή της με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια αλλά και ως προς τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2011 συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη λειτουργία πέντε πειραματικών αγρών βυνοποιήσιμου κριθαριού όπου πραγματοποιούνται δοκιμές νέων και αποδοτικότερων για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες ποικιλιών.

Από το 2011 έως σήμερα έχουν δοκιμαστεί εκεί 54 ποικιλίες κριθαριού, εκ των οποίων οι 17 έχουν μπει στην παραγωγή. Μάλιστα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μελέτησαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους πειραματικούς αγρούς για τα έτη 2011-2019 και κατάφεραν να διαμορφώσουν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, μία μαθηματική εξίσωση, στην οποία όταν εισάγονται εδαφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα μπορεί να εκτιμηθεί ένα μήνα περίπου πριν τον θερισμό το τελικό μέγεθος των κόκκων κριθαριού, μία παράμετρος που έχει σημαντική αξία για τη διαδικασία βυνοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό «European Journal of Agronomy», ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως για τον κλάδο της γεωπονίας και του πρωτογενούς τομέα.

Στην «ελίτ» των 20 βιομηχανιών της Ευρώπης για τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος

Αντανακλώντας την ολιστική ταύτισή της προς πολιτικές και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης με διαρκή μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOFACT, μαζί με άλλες 19 μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Στόχος του πανευρωπαϊκού αυτού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την καταγραφή, διαχείριση και περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών.

Στο ECOFACT, πέραν από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο, συμμετέχουν επίσης ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού. Βασισμένοι στα δεδομένα που θα προσφέρουν οι εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας και των μελετών που θα πραγματοποιήσουν τα συμμετέχοντα ερευνητικά κέντρα, οι εταιρείες τεχνολογίας θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που αναμένεται κατά το τέλος του 2022, το εργαλείο που θα δημιουργηθεί θα γίνει διαθέσιμο προς χρήση από το σύνολο των ενδιαφερόμενων εταιρειών και αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό «σκαλί» για τη μετάβαση στη νέα εποχή.

Υπέρμαχος της προστασίας του νερού και των αρχών της κυκλικής οικονομίας

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ολιστική μετάβαση σε βιώσιμη λειτουργία με τις λιγότερες – κατά το δυνατόν – επιπτώσεις στο περιβάλλον, εκτός από την ενεργειακή απόδοση, περιλαμβάνει και την ορθή διαχείριση του νερού. Και αυτό, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, μιας και το νερό είναι βασική πρώτη ύλη στην παραγωγή των προϊόντων της.

Πρόσφατα, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα AccelWater, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2021. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, όπου η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λειτουργεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα της, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς AGENSO και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μέσω του προγράμματος, θα τοποθετηθούν ειδικά φίλτρα στο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων της εταιρείας που θα συγκρατούν ακόμα και μικροστερεές ουσίες που δεν ήταν εφικτό να συγκρατηθούν παρά την όλη διαδικασία που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στις βιομηχανίες. Έτσι, το νερό που θα εξάγεται από αυτή τη διαδικασία θα είναι πλέον εντελώς καθαρό και έχει προγραμματιστεί να αξιοποιείται στην άρδευση λαχανικών και δέντρων της περιοχής. Παράλληλα, τα μικροστερεά που θα διαχωρίζονται από τα φίλτρα θα μεταφέρονται στην εταιρεία Rezos, όπου θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η συνεργασία μεταξύ εταιρειών, ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων μπορούν να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα και καινούρια φιλοσοφία, ανοίγοντας δρόμους στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων, με στόχο έναν καθαρότερο και λιγότερο επιβαρυμένο πλανήτη.

Ποια είναι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα η οποία ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών.

Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες Amstel, Amstel Dark, Amstel Radler, Amstel Free, Amstel Free Lemon, Amstel KARGO IPA, Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Χωρίς, Fischer, ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος από την οικογένεια Μάμου), ΝΥΜΦΗ και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ και Strongbow στο εργοστάσιό της στην Πάτρα, με ελληνικές πρώτες ύλες.

Επίσης, στο χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι Sol, Mc Farland, Erdinger, Murphy’s και Duvel. Διαθέτει τρεις μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και δύο ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.

Από το 2008 πραγματοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της. Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα προϊόντα της σε 19 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων, FSSC 22000: Version 4.1 για την ασφάλεια των προϊόντων (HACCP), ISO 14001:2015 για την προστασία του περιβάλλοντος και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

Επίσης, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) καθώς και πολυάριθμες βραβεύσεις για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Τέλος, έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της περιβάλλον.