Τρεις νέες τουρκικές NAVTEX για ασκήσεις σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Τρεις νέες τουρκικές NAVTEX για ασκήσεις σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Τρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και μία άσκηση στη Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο, η μία άσκηση θα διεξαχθεί στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, ενώ οι άλλες δύο στο Αιγαίο στις 19-21 Οκτωβρίου και στις 19-20 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η Τουρκία είχε εκδώσει νέα παράνομη Navtex για έρευνες νότια του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από ελληνικές ακτές ως τις 22 Οκτωβρίου.

Οι τρεις νέες NAVTEX της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 1293/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:09)
TURNHOS N/W : 1293/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

40 22.07 N -026 20.03 E

40 35.00 N -026 51.00 E

40 38.98 N -026 48.98 E

40 36.07 N -026 24.48 E

40 35.82 N- 026 20.03 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1292/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:08)

TURNHOS N/W : 1292/20

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 19-21 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;


40 19.07 N - 026 13.08 E

40 19.07 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 025 57.97 E

40 36.93 N - 026 04.95 E

40 35.75 N - 026 20.00 E

40 22.00 N - 026 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1290/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-10-2020 15:05)

TURNHOS N/W :1290/20

MEDITERRANEAN SEA

1.GUNNERY EXERCISE, ON 22 AND 23 OCT 20 FROM 0600Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 41.94 N - 031 05.03 E

36 31.90 N - 031 01.93 E

36 25.95 N - 031 29.97 E

36 36.95 N - 031 32.93 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 231500Z OCT 20.