Τουρκία: Εξαιρούνται από τους περιορισμούς πρόσβασης στη λίρα οι ξένες επενδυτικές τράπεζες

Τουρκία: Εξαιρούνται από τους περιορισμούς πρόσβασης στη λίρα οι ξένες επενδυτικές τράπεζες

Οι ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού συστήματος της Τουρκίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι ξένες αναπτυξιακές τράπεζες θα εξαιρούνται από κάποιους από τους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση σε ρευστότητα.

Οι διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες που ανοίγουν λογαριασμό σε τουρκικές λίρες σε εγχώριες τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να εκτελούν πράξεις ανταλλαγής που θα αφορούν αγορές τουρκικής λίρας με την Επενδυτική Αναπτυξιακή Τράπεζα της Τουρκίας, και στην αγορά πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εκτελούν συμφωνίες επαναγοράς και συμφωνίες επαναπώλησης στο χρηματιστήριο, και συμφωνίες επαναγοράς λίρας με εγχώριες τράπεζες.