ΠΟΥ Ευρώπης: Το μέλλον ανήκει σε οικονομίες με ισχυρά συστήματα υγείας

Το μέλλον ανήκει σε οικονομίες με ισχυρά συστήματα υγείας

Μια οικονομία ευημερίας, η οποία θα θέτει την υγεία σε προτεραιότητα, είναι η νέα οικονομία που θα πρέπει να οικοδομηθεί, όσο ο νέος κορονοϊός περιορίζεται και οι κοινωνίες και οικονομίες ανοίγουν.

Μαθαίνοντας από προηγούμενα λάθη, προτεραιότητα πρέπει να είναι η επένδυση στην υγεία και την κοινωνική προστασία, αποφεύγοντας μέτρα λιτότητας που αποδείχθηκαν καταστροφικά για τη ζωή στην Ευρώπη με την τελευταία οικονομική κρίση.

Οι χώρες που επέλεξαν περικοπές στην υγεία τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, δυσκολεύθηκαν να επανέλθουν από το οικονομικό σοκ.

Αυτό ήταν το μήνυμα του περιφερειακού διευθυντή Ευρώπης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας δρ Χανς Κλούγκε, καθώς οι 48 από τις 53 χώρες του ΠΟΥ Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων, ξεκινώντας από άρση των περιορισμών κυκλοφορίας του πληθυσμού και επανεκκίνηση με τις λιγότερο βασικές επιχειρήσεις.

Με αφορμή το άνοιγμα των οικονομιών, ο κ. Κλούγκε αναφέρθηκε σε ένα τρίπτυχο δράσεων, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα οικονομική ύφεση, η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέτρα αντίστοιχα της προηγούμενης δεκαετίας.

Σημείωσε λοιπόν, ότι ο έλεγχος του ιού και η οικονομική ανάκαμψη συμβαδίζουν, παρατηρούνται όμως κοινωνικές ανισότητες στην περίθαλψη, γι΄ αυτό χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια οικονομία πιο ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς.

Καταστροφικές δαπάνες

Παραθέτοντας τις οικονομικές προβλέψεις, είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής συρρίκνωσης παρατηρείται στο 2ο τρίμηνο, και με την υπόθεση ότι ο ιός ελέγχεται, η μείωση του ΑΕΠ για φέτος θα φτάσει το 7,5% και θα ανακάμψει μόνο κατά 6% το 2021, υστερώντας κατά 3% στο επίπεδο παραγωγής σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Στην προσπάθεια αποτροπής περικοπών στην υγεία, όπως συνέβη στην προηγούμενη οικονομική κρίση, ο δρ Κλούγκε επεσήμανε ότι μεταξύ 2008 - 2013, οι δημόσιες δαπάνες υγείας κατά κεφαλήν, μειώθηκαν στο μισό, αυξάνοντας τις ανεκπλήρωτες ανάγκες περίθαλψης στις 19 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. και σε επιπλέον 3 εκατ. πληθυσμού το 2013, έναντι του 2008. Επιπλέον, το 9% των νοικοκυριών εξωθήθηκαν στη φτώχεια ως αποτέλεσμα καταστροφικών απ΄ ευθείας πληρωμών για υγειονομική περίθαλψη.

Επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολιτικές επιλογές ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, υπογράμμισε ότι η επένδυση στην υγεία και την κοινωνική προστασία - ειδικά όταν η οικονομία είναι ασταθής - είναι το σημάδι υπεύθυνης πολιτικής δράσης.

Ευάλωτος πληθυσμός

Τα ευάλωτα άτομα της κοινωνίας όπως αυτά με άτυπη εργασία, κοντά στη φτώχεια, μονογονεϊκές οικογένειες, βρέθηκαν ακόμη πιο ευάλωτα με τον νέο κορονοϊό.

Πολλά κράτη αποφασίζουν την ανακούφισή τους, με μέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού και την υποστήριξη της υγείας, με κοινωνικά επιδόματα, στέγασης αστέγων, πολιτικές ασφάλειας εισοδήματος, επιδόματα παιδικής φροντίδας και ανεργίας, παροχή τροφίμων και ιατρικών παροχών.

Οικονομία ευημερίας

Τονίζοντας ότι η ανάκαμψη πρέπει να οδηγήσει σε μια οικονομία ευημερίας, εξήγησε ότι πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο οι άνθρωποι, να παρέχεται δίχτυ ασφαλείας για όλους και να προστατεύονται οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής.

Και ακόμη, η νέα οικονομία θα πρέπει να συμβάλλει στο πράσινο κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Όσο για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να θεωρείται μοχλός θέσεων εργασίας και προστασία της οικονομίας, της ασφάλειας και της ειρήνης.

Κοινωνικό συμβόλαιο

Καταλήγοντας ο κ. Κλούγκε σημείωσε ότι: «Πέρα όμως από την νίκη μας κατά της ασθένειας, όλες οι χώρες τώρα, θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη μεγαλύτερη δοκιμασία μετά την υγειονομική κρίση. Είναι το συναίσθημα του κοινού σκοπού, που θα διαμορφώσει την κοινωνία μετά την κρίση.

Στην ύφεση του Μεσοπολέμου, οι ηγέτες έμαθαν ότι για να απαιτηθεί συλλογική θυσία πρέπει να προσφερθεί ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να ωφελεί όλους. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τη βούληση, τόσο από πολιτικούς, όσο και από ανθρώπους να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία που θα είναι δίκαιη και ασφαλής για όλους, που δεν θα μείνει κανείς πίσω».