Τι προβλέπει το σενάριο της ΤτΕ για τον τουρισμό

Τι προβλέπει το σενάριο της ΤτΕ για τον τουρισμό

Σημαντικές απώλειες της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του τουριστικού κλάδου, τις οποίες εκτιμά στο 3,9% για το σύνολο του έτους προβλέπει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική. Συνολικά ο τομέας με τις σημαντικότερες απώλειες θα είναι αυτός με τις σημαντικότερες απώλειες.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η πτώση των ταξιδιωτικών εισπράξεων για φέτος αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τους κλάδους των καταλυμάτων, της εστίασης και των μεταφορών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της δαπάνης των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα, αλλά και άλλους κλάδους άμεσα.

Ενδεικτικά, μια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων των ξένων επισκεπτών κατά 60% σε σχέση με τις εισπράξεις του 2019 (ήτοι μείωση κατά περίπου 10,8 δισεκ. ευρώ) θα οδηγούσε σε μια μείωση του ΑΕΠ κατά 5,3% και των εισοδημάτων των εργαζομένων κατά 4,1%, ενώ, γενικότερα, μια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,0 δισεκ. ευρώ θα οδηγούσε σε μια μείωση του ΑΕΠ κατά 0,49% και των εισοδημάτων κατά 0,35%.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ελληνικός τουρισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με την έκρηξη της πανδημίας COVID-19, μετά από μια σειρά ετών ανοδικής πορείας των εισπράξεων από το εξωτερικό που είχε θετικές επιδράσεις σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν τον εισερχόμενο τουρισμό, ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 9,7% του ΑΕΠ. 1 Πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό διαγράφονταν θετικές.

Ωστόσο, η επιβολή μέτρων περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητας ―λόγω της πανδημίας― σε τομείς της οικονομίας που σχετίζονται στενά με τον τουρισμό (εστίαση, ξενοδοχεία, μεταφορές κ.λπ.) είχε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών. Η ζήτηση επηρεάζεται αρνητικά από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ταξιδιωτών (οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από οικονομίες που έχουν πληγεί) και από την αβεβαιότητα που πηγάζει από την υγειονομική κρίση όσο αυτή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί. Από την άλλη πλευρά, η προσφορά υπηρεσιών έχει ήδη περιοριστεί από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της οικονομίας, ενώ η επανεκκίνηση γίνεται υπό περιορισμούς με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην τουριστική δαπάνη είναι: καταλύματα και εστίαση, μεταφορές (χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές), ταξιδιωτικά πρακτορεία, ενοικίαση μεταφορικού εξοπλισμού, πολιτιστικές δραστηριότητες, αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες, συνέδρια και εμπορικές εκθέσεις και λιανικό εμπόριο.