8ος χρόνος, ημέρα 2484η
Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Συνεδρίαση της εθνικής επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

??Τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας σήμερα στην 1η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα.

«Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, θέτοντας ως στόχους την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Εμείς, προσθέτουμε στη συζήτηση ένα τρίτο πολύ σημαντικό πεδίο, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας, με πολύ συγκεκριμένους στόχους και μέτρα πολιτικής» υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης. Επίσης, τόνισε ότι προκειμένου να υπάρξει ένας συγκροτημένος ενεργειακός σχεδιασμός, θα γίνει εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που θα εκπονήσει η επιτροπή, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο γγ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και πρόεδρος της επιτροπής, Μιχάλης Βερροιόπουλος, παρουσίασε με λεπτομέρειες το πλαίσιο της διαβούλευσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου, επισημαίνοντας, παράλληλα, την αναγκαιότητα ο σχεδιασμός να συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.