7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων

Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων

Συνεχίστηκαν και χθες Σάββατο 5 Ιουνίου, οι εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν συνολικά 82.636 ελέγχους και κατέγραψαν 289 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Επίσης, επιβλήθηκαν 289 πρόστιμα 

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 165.600€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντεημερών σε πέντε επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.652).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και υπέρβασης ωραρίου λειτουργίας

Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου των ΚΥΕ

Μη χρήση μάσκας

Παραβίαση περιορισμού κίνησης

Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 14.000€ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση του αριθμού καθήμενων πελατών ανά τραπέζι και υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας στον Δήμο Αλίμου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις εκπροσώπων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ καθώς και 15θνημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή τεσσάρων (4) πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ στον καθένα (4x300€) για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ, του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου, του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Κρήτης:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000€ για χρήση μουσικής και για εξυπηρέτηση πέντε (5) καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 600€ στον καθένα για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των μέτρων για καθήμενους πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη οβελιστηρίου και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση δώδεκα (12) πελατών εντός του καταστήματος. Επίσης, επιβλήθηκαν αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα ύψους 300€ έκαστο στους εν λόγω πελάτες για παράβαση περιορισμού κίνησης, καθώς και σε εργαζόμενο του καταστήματος.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση καθήμενων και όρθιων πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε καφέ – μπαρ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση έξι (6) καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ (6x300€) για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε καφέ - μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.300€ σε ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και μη χρήση μάσκας.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε καφέ – αναψυκτήριο για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε τέσσερα άτομα (4x5.000€) για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε τρία άτομα (3x5.000€) για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Επικράτεια

Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα επτά (87) αντικείμενα όπου καταγράφηκαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 16.000€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και στον Δήμο Αλίμου Αττικής. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά χίλια πεντακόσια σαράντα τρία (1.543) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε πέντε (5) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.400€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.