Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα: Τα μέτρα προστασίας, η διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία την Δευτέρα: Τα μέτρα προστασίας, η διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων

Μαθητές και εκπαιδευτικοί και γονείς ετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς την Δευτέρα, εν μέσω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας, αποστάσεις, συχνό πλύσιμο των χεριών βρίσκονται στο επίκεντρο των οδηγιών για τη νέα χρονιά, ενώ χτες η Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, έδωσε αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για το τι θα συμβεί εάν υπάρξει κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο.

Ειδικότερα, σε κάθε σχολείο θα υπάρχει υπεύθυνος διαχείρισης Covid-19, ο οποίος θα διαχειρίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με τον κορονοϊό μέσα στο σχολείο. Ο υπεύθυνος Covid-19 θα εκπαιδεύει το προσωπικό για την αναγνώριση ύποπτων κρουσμάτων και θα ενημερώνει τους γονείς. Παράλληλα, θα τηρεί αρχείο απουσιών που σχετίζονται με κρούσμα.

Σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού εμφανίσει στο σχολείο συμπτώματα θα πρέπει είτε να αποχωρήσει είτε να μείνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι να τον παραλάβει κάποιος οικείος του, ενώ το σχολείο και πάλι θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του μέχρι να βγει το τεστ. 

Αν το τεστ σε παιδί ή εκπαιδευτικό είναι αρνητικό, τότε μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο εντός 24 ωρών. Εάν, βέβαια, βγει θετικό, τότε ο γονιός οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο Covid-19 του σχολείου, όπως και τους υπεύθυνους όλων των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του. Τότε, εκείνος επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό, η επιστροφή στο σχολείο θα μπορεί να γίνει μετά την πάροδο 10 ημερών είτε πρόκειται για μαθητή είτε για ενήλικο.

Τι θα γίνεται με τις στενές επαφές κρούσματος

Όσον αφορά στις στενές επαφές, στην περίπτωση εκπαιδευτικού αφορούν σε όλη την τάξη. Αν διδάσκει σε Γυμνάσιο ή Λύκειο, τότε οι στενές επαφές θα αφορούν περισσότερους μαθητές αφού διδάσκουν σε πολλά τμήματα.

Όλοι αυτοί θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σχολείο και θα μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο ύστερα από 14 ημέρες.

Αν καταγραφούν δυο κρούσματα στο ίδιο σχολείο, τότε ο υπεύθυνος θα πρέπει να ενημερώσει όλο το σχολείο. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα αποφασισθεί αν θα πρέπει να γίνουν τεστ και σε άλλα άτομα.

Task force για τα σχολεία σε περίπτωση κρουσμάτων

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υφυπ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς, ενημέρωσε ότι θα υπάρξει ειδική ομάδα  για την αντιμετώπιση των σχετικών περιπτώσεων, η οποία θα λειτουργεί με ταχείες διαδικασίες και θα αποφασίζει την άμεση λήψη μέτρων και το κλείσιμο του σχολείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Υγιεινή χώρων εστίασης

Παράλληλα, εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας προβλέπει εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία όλων των βαθμίδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και τις ιδιαίτερες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας τους με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Όσον αφορά την υγιεινή χώρων εστίασης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (πχ ετοίμων γευμάτων, φρούτων, κά) τα οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων υπουργείων, αυτά πρέπει να τηρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο υπεύθυνος φορέας που υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους προμηθευτές - παρασκευαστές των γευμάτων με πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση), ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να προβούν σε τακτικούς ή/και έκτακτους υγειονομικούς ελέγχους.

Κρίνεται σκόπιμο να διεξάγονται υγειονομικοί έλεγχοι και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης COVID-19 σε σχέση με τη λειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων:

- Λήψη μέτρων περιορισμού συγχρωτισμού, τήρησης αποστάσεων (π.χ. διαφορετικά διαλείμματα, διαγράμμιση σε χώρους σίτισης, κυλικεία, χώρος διανομής τροφίμων σε προγράμματα σχολικών γευμάτων).

- Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής με έμφαση στη συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών.

- Εφοδιασμός στα σημεία πλύσης των χεριών με αντισηπτικό διάλυμα.

- Σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές με μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευση, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης.

- Τακτικός αερισμός αιθουσών και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

- Καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και χώρων.

- Ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε κατάλληλα σημεία, ενημέρωση του σχολικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης του ιού. Τήρηση πρωτοκόλλου ΕΟΔΥ σε περίπτωση κρούσματος.

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κυλικείων και χώρων εστίασης:

- Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό κατά την διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).

- Τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των χεριών του προσωπικού με σαπούνι και ζεστό νερό.

- Χρήση γαντιών μιας χρήσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη.

- Εφαρμογή μεθόδων καθαρισμού-απολύμανσης και απεντόμωσης - μυοκτονίας της επιχείρησης.

- Εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με την τήρηση κανόνων υγιεινής.

- Τακτικός και καλός αερισμός του καταστήματος και εφόσον γίνεται χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων να ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες.

- Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα θα διατίθενται με υγιεινό τρόπο.

- Τα προϊόντα που διατίθενται μετά από επεξεργασία από το κυλικείο πρέπει να τοποθετούνται σε ατομική χάρτινη συσκευασία.

- Αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, γεγονός που διευκολύνεται και από τη λειτουργία του σχολείου που θα έχει εναρμονιστεί με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

- Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης) για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των μαθητών.

- Να υπάρχουν αφίσες σε εμφανή θέση για τη σωστή χρήση του αντισηπτικού αλλά και των μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.

- Στην εγκύκλιο τονίζεται επίσης η αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στα σχολεία

Το πρόγραμμα για την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τα εξής:

-Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ.

-Επεξήγηση και εμβάθυνση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί στα σχολεία.

-Διανομή μάσκας ανά μαθητή.

-Έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.

-Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας.

-Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς (εκτός από τα νηπιαγωγεία).

-Στα δημοτικά, προβλέπεται και η διανομή παγουριών ανά μαθητή και η διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο.

Πώς θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει για κάθε τάξη ξεχωριστά και σε εξωτερικό χώρο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11:00 το πρωί καθώς την ίδια ημέρα εορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Ως εκ τούτου, ο αγιασμός θα τελεστεί αφότου έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις των ιερέων για τη θρησκευτική γιορτή.

Διαβάστε ακόμα:

Έλεγχοι από την ΚΕΔΕ για την ποιότητα των μασκών που αποστέλλονται στα σχολεία