ΠΟΕ: Λιγότερη απαισιοδοξία για το 2020, περισσότερη για το 2021

ΠΟΕ: Λιγότερη απαισιοδοξία για το 2020, περισσότερη για το 2021

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα ότι το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευμάτων θα μειωθεί πιθανότατα λιγότερο από τις χειρότερες προβλέψεις φέτος, αλλά η αναμενόμενη ανάκαμψη για το 2021 θα είναι χαμηλότερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι προβλέψεις του Οργανισμού τον Απρίλιο υπολόγιζαν ότι το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών θα μειωνόταν κατά 13% έως 32% το 2020 για να ακολουθήσει ανάκαμψη της τάξης του 21% με 24% το 2021.