ΚΕΦίΜ - Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων: Να γίνει ή όχι διατίμηση στις προστατευτικές μάσκες;

Να γίνει ή όχι διατίμηση στις προστατευτικές μάσκες;

Κατά της πρότασης για διατίμηση προϊόντων πρώτης ανάγκης όπως οι προστατευτικές μάσκες για να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητά τους στους καταναλωτές τάχθηκαν 64 κορυφαίοι οικονομολόγοι, ενώ αυτοί που διαφώνησαν ήταν περίπου διπλάσιοι από εκείνους που συμφώνησαν. 

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα  για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το ΚΕΦίΜ  με την Ερώτηση του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για τον Μάϊο ζήτησε από 64 κορυφαίους οικονομολόγους να τοποθετηθούν ως προς το αν η κυβέρνηση πρέπει ή όχι να προβεί σε διατίμηση των συγκεκριμένων προϊόντων.


Τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο Πάνελ ονομαστικά, καθώς και επεξηγητικά τους σχόλια μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΦίΜ.

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια νέα πρωτοβουλία του ΚΕΦίΜ που καταγράφει και αναδεικνύει τις απόψεις διακεκριμένων Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

Στο Πάνελ συμμετέχουν 74 οικονομολόγοι από 59 κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς που εδράζουν σε 11 χώρες. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του οικονομικού αναλφαβητισμού που πλήττει τον δημόσιο λόγο της χώρας μας με συχνά πολύ οδυνηρές συνέπειες.