ΚΕΔΕ: Δηλώθηκαν επιπλέον 60.630.700 τ.μ. ακίνητης περιουσίας

ΚΕΔΕ: Δηλώθηκαν επιπλέον 60.630.700 τ.μ. ακίνητης περιουσίας

Μέσα σε μόλις επτά μήνες υποβλήθηκαν 2.710.217 δηλώσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 60.630.700 τ.μ. ακίνητης περιουσίας, που διέθεταν ιδιοκτήτες, αλλά δεν την είχαν δηλώσει στους Δήμους, αυξάνοντας κατά 115 εκ. ευρώ τα ετήσια έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε η ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η  διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά, μέσα από την εύχρηστη πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες είχαν πρόσβαση από τις ιστοσελίδες της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν τα γκισέ των Δήμων ούτε να στηθούν σε ουρές ταλαιπωρίας.

Πέρα από τη δυνατότητα που δόθηκε στους πολίτες να δηλώσουν εύκολα και χωρίς έξοδα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμων από τους Δήμους, ωφελημένοι από τη διαδικασία βγαίνουν και οι Δήμοι, αφού πλέον θα δουν τα έσοδα τους από την επιβολή τελών στην επιπλέον ακίνητη περιουσία να αυξάνονται κατά 115 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 1/12 της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι Δήμοι από το Κεντρικό Κράτος μέσω των Κ.Α.Π.

«Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πετύχαμε για πρώτη φορά ως ΚΕΔΕ , μέσω του κόμβου υπηρεσιών GovHUB και της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας αδήλωτων τετραγωνικών να διαλειτουργήσουμε άριστα με τα μητρώα  - δεδομένα του κεντρικού κράτους , χρησιμοποιώντας υποδειγματικά το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ ΔΔ .

Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην άριστη συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ ΔΔ), του ΔΕΔΔΗΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών, η θετική συμβολή των οποίων υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε δημόσια», σημειώνει.

Πλέον οι Δήμοι οφείλουν άμεσα να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των δηλώσεων που τους υποβλήθηκαν και στην προσπάθειά τους αυτή μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών να προσλάβουν ειδικό προσωπικό για να ολοκληρώσουν  το έργο αυτό, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΕ που έκανε αποδεκτή το ΥΠ.ΕΣ..