7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Goldman Sachs: Δεν είναι όλα ρόδινα με το Ταμείο Ανάκαμψης

Goldman Sachs: Δεν είναι όλα ρόδινα με το Ταμείο Ανάκαμψης

Στους κινδύνους του χρέους και της απώλειας κονδυλίων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης για τις χώρες της Ευρώπης και κατ' επέκταση για τη χώρα μας, αναφέρεται με έκθεσή της η Goldman Sachs.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της GS το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί, ενώ υπάρχει κίνδυνος μη απορρόφησης κονδυλίων, τα οποία ίσως μείνουν ανεκμετάλλευτα. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το δημόσιο χρέος της χώρας θα διογκωθεί περαιτέρω εξαιτίας των δανείων και των επιχορηγήσεων που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η αμερικάνικη τράπεζα σημειώνει πως τα σχέδια ανάκαμψης των κρατών της Ευρώπης, είναι φιλόδοξα και ίσως να μην επιτύχουν την απορρόφηση των κονδυλίων εξαιτίας καθυστερήσεων στην εφαρμογή του σχεδίου τους για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Όπως σημειώνει η έκθεση, όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης θα δουν το δημόσιο χρέος τους να αυξάνεται, ενώ για τη χώρα μας αναφέρει πως είναι από τις χώρες που επέλεξε ένα εμπροσθοβαρές μικτό σύστημα επιχορηγήσεων και δανείων.

Η απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χώρα μας εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί έως το 2026, ωστόσο υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι στον δρόμο για την επιτυχία του προγράμματος.

Ειδικότερα, η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, ίσως να έχουν αποτέλεσμα τη μη απορρόφηση της χρηματοδότησης. Η χώρα μας την ίδια στιγμή εμφανίζεται να δανείζεται με ένα από τα χαμηλότερα spread από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που χαρακτηρίζεται θετικό, ενώ η Γαλλία παρουσιάζεται ως η χώρα που έχει μεγαλύτερη ανάγκη το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης, η αμερικάνικη τράπεζα εκτιμά ότι είναι κρίσιμης σημασίας η τήρηση των όρων και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω αρκετών εγκρίσεων έως την τελική εκταμίευση των ποσών που δικαιούται κάθε χώρα.

Τέλος, σύμφωνα με την GS οι χώρες ίσως υπερβάλλουν ως προς τους στόχους που έχουν θέσει και τις προσδοκίες από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις θετικές του επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών τους.