ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Έρευνας της EY για την ηγεσία του σήμερα και του αύριο στην Ελλάδα

Έρευνας της EY για την ηγεσία του σήμερα και του αύριο στην Ελλάδα

Την πλήρη έκδοση της έρευνάς της  σχετικά με την ηγεσία του σήμερα και του αύριο στην Ελλάδα, δημοσίευσε η η EY Ελλάδος, μετά  την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων της.  

Η παρούσα έκδοση, η οποία βασίζεται στα ευρήματα εκτεταμένης ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που ανέλαβε η MRB για λογαριασμό της EY Ελλάδος, διερευνά εις βάθος πώς σκέφτονται και βιώνουν την ηγεσία οι επιχειρηματικοί ηγέτες, αλλά και οι εργαζόμενοι στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα.

Παράλληλα, μελετά τους υφιστάμενους περιορισμούς και πώς επηρεάζουν οι αναδυόμενες επιχειρηματικές προκλήσεις τον ρόλο της ηγεσίας στην επόμενη ημέρα, καθώς και ποιο είναι το πρότυπο ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει:

-Την οπτική γωνία των διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων πτυχιούχων

-Τους "Ηγέτες του Τίτλου" και τους "Ηγέτες της Καρδιάς"

-Την εικόνα της ηγεσίας στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της εμπειρίας του κορονοϊού

-Τα χαρακτηριστικά και τις τυπολογίες των ιδανικών ηγετών του σήμερα και του αύριο

-Τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της EY για ένα νέο πρότυπο ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.