Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών φέτος

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, 10:11 - Τελευταία ενημέρωση: 11:21
-A +A
Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών φέτος

Χωρίς θρήσκευμα δίνονται φέτος στους απόφοιτους μαθητές των σχολείων οι απολυτήριοι τίτλοι, εκτός αν οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο ώστε να αναγράφεται το σχετικό στοιχείο.

Για πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά χρονικά με μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, υπάρχει εγκύκλιος που απεστάλη λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια και καλεί τους Διευθυντές τους, να μην αναγράφουν το θρήσκευμα στα απολυτήρια αν δεν υπάρχει πρώτα υπεύθυνη δήλωση:

«Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας».

Ακόμη, οι διευθυντές καλούνται πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών, να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το επώνυμο μητέρας και όχι το γένος, όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα