Βουλή: 3.000 ευρώ πρόστιμο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την οδηγία για την τηλεργασία

Βουλή: 3.000 ευρώ πρόστιμο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την οδηγία για την τηλεργασία

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που ορίζει πλέον τα νέα έκτακτα μέτρα κατά του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων καθορίζονται τα μέτρα για την προσέλευση των εργαζομένων στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η εξ αποστάσεως εργασία στο 40% του προσωπικού, καθώς και τα πρόστιμα στους παραβάτες.

Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της τηλεργασίας επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον καθορίζεται ότι το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους

Να σημειωθεί ότι η τροπολογία θα ψηφιστεί μαζί με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις" αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.