Από Δευτέρα οι αιτήσεις για επιδότηση στεγαστικών με το πρόγραμμα «γέφυρα»

Από Δευτέρα οι αιτήσεις για επιδότηση στεγαστικών με το πρόγραμμα «γέφυρα»

Από την επόμενη Δευτέρα περισσότεροι από 300.000 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη τους στο πρόγραμμα γέφυρα που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή.

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υπολογίζουν ότι περίπου 200.000 αφορούν εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή τα πράσινα δάνεια όπως τα αποκαλούν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 100.000 ανήκουν στα μη εξυπηρετούμενα και σε αυτά που έχουν καταγγελθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός αριθμός των δικαιούχων της επιδότησης θα προκύψει μετά τις συμφωνίες τραπεζών και δανειοληπτών κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, η επιδότηση φθάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης όσων πολιτών πλήττονται από την υγειονομική κρίση και εξυπηρετούν κανονικά τα τραπεζικά δάνεια με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, η μέγιστη επιδότηση περιορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ για τα μη εξυπηρετούμενα που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό (με σκοπό να αποτραπεί αυτός) η επιδότηση είναι ακόμα μικρότερη και φθάνει στα 300 ευρώ.

Στο πρόγραμμα το οποίο θα έχει διάρκεια 9 μηνών μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί σημαντική μείωση μισθού, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι στο «Συν-εργασία» και ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Δικαιούχοι:

• Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

• Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.

• Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το β΄ τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).

• Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

• Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τα κριτήρια

1. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο  τρίμηνο, κατά 80% το δεύτερο και κατά 70% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.
• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά). Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

2. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 70% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 60% το τρίτο τρίμηνο. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

3.  Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, κατά 50% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 30% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις:

• Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

• Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ.

• Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ.

• Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.

• Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.