ΓΔ: 831,91 6,89 (0,84 %)

Τζίρος: 16,73 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1954η
Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 831,91 6,89 (0,84 %)

Τζίρος: 16,73 εκατ. €   RT

Άκυρα τα πρόστιμα για όσους δεν υπέβαλαν φορολογικές καταστάσεις το 2014

Άκυρα τα πρόστιμα για όσους δεν υπέβαλαν φορολογικές καταστάσεις το 2014

Ακυρώνονται τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε χιλιάδες φορολογούμενους για την μη εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων –γνωστών και ως Μ.Υ.Φ- κατά την περίοδο του έτους 2014. Χωρίς πρόστιμο θα υποβάλλονται και οι διορθωτικές δηλώσεις Ε9 με στόχο να υπάρξει ενιαία εικόνα στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας και στο αρχείο του κτηματολογίου.

Εφόσον οι καταστάσεις έχουν υποβληθεί στο διάστημα από τις 21 Ιανουαρίου 2016 έως και τις 25 Ιανουαρίου 2016, οι ΜΥΦ θεωρούνται εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί ακυρώνονται και εφόσον έχουν ήδη εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές ή επιστρέφονται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές.

Αναλυτικά το άρθρο 56:

«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεωρούνται ως εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, που υπεβλήθησαν από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και αφορούν το ημερολογιακό έτος 2014. Η προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20-01-2016, ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016. Επειδή, όμως, η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, ώστε αφενός να μην επιβληθούν τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ενώ σε περίπτωση που αυτά έχουν επιβληθεί, να ακυρωθούν ή εφόσον έχουν εισπραχθεί να συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές να επιστραφούν, κατά περίπτωση. Δεδομένου ότι η προθεσμία για τη ν υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20-01-2016 και ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016, αλλά η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

Με άλλη διάταξη που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή Παρατείνεται (έληξε στις 24.04.2019) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ετών 2010 και επομένων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014..