8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

ΑΕΙ: Ιδρύονται Κέντρα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης

ΑΕΙ: Ιδρύονται Κέντρα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης

Τη δυνατότητα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια να γίνουν κυψέλες γνώσης, ανοιχτές σε όλους τους πολίτες με ποιοτικά προγράμματα δια βίου μάθησης, ώστε να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες δίνει το νέο νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) εντός των ΑΕΙ, με απόφαση της Συγκλήτου.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του ΑΕΙ. Σκοπός του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΑΕΙ είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των ΑΕΙ, αλλά και τον γενικό πληθυσμό,
  • προγράμματα με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,
  • διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
  • σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα κ.ά. Παραδείγματα: Ένα ΚΕΔΙΒΙΜ μπορεί να αναλάβει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συγκεκριμένες επιμορφώσεις:
  • Για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα βιοηθικής σε στελέχη μιας φαρμακευτικής εταιρείας
  • Για διαχείριση αποβλήτων βάσει αρχών κυκλικής οικονομίας σε στελέχη μιας αλυσίδας ξενοδοχείων
  • Για τον σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων σε στελέχη μιας τράπεζας
  • Για τον οικολογικό και «πράσινο» σχεδιασμό κτιρίων σε στελέχη μιας κατασκευαστικής εταιρείας