ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2018η
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΓΔ: 906,07 9,06 (1,01 %)

Τζίρος: 91,86 εκατ. €   RT

Τράπεζες: «Αποκαλυπτήρια» για τον άγνωστο X του ελληνικού χρηματιστηρίου

Τράπεζες: «Αποκαλυπτήρια» για τον άγνωστο X του ελληνικού χρηματιστηρίου

Είναι παγκοίνως γνωστό σε όλο το οικονομικό – χρηματιστηριακό γίγνεσθαι, ότι τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος που διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, επιβαρύνονται από ένα πιθανολογούμενο αλλά υπαρκτό ποσοστό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.

Είναι αλήθεια ότι απαιτήθηκαν εξυγιαντικές αυξήσεις κεφαλαίου, με σχεδόν πλήρη απίσχναση των  μετοχών στα τέλη του 2015, η ένταξη στον «Ηρακλή» 1 και η επερχόμενη στον «Ηρακλή» 2 , o εταιρικός μετασχηματισμός τριών τραπεζών, προκειμένου οι τράπεζες να επανακτήσουν τον στρατηγικό τους ρόλο, αυτόν της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο ( NPEs ratio) παραμένει, παρά την μεγάλη βελτίωση, σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κάτι που αποτυπώνεται στην αποτίμηση των μετοχών των τραπεζών που διαπραγματεύονται περίπου  0,15 φορές τη λογιστική τους αξία.

Δύο είναι τα μεγάλα θέματα που αναμένεται να δρομολογήσουν εξελίξεις στο εγγύς μέλλον: Πόσο επιτυχής θα είναι και ο «Ηρακλής» 2 στην προσπάθεια εξυγίανσης αφού αναμένεται να ενταχθούν σε αυτόν περίπου 20 δισ. νέων τιτλοποιήσεων και κατά πόσον η πρόταση της ΤτΕ για  δημιουργία  Εταιρείας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού ( Bad Bank) θα αποκτήσει ευήκοα ώτα στον κυβερνητικό σχεδιασμό. 

Η πρόταση του ΚΙΝΑΛ  για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που απεδέχθη ο Υπουργός Οικονομικών θα μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα.

Νέα κόκκινα δάνεια 

Ένα ακόμη στοιχείο για τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, είναι το ύψος  των «πανδημικών» μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς  Τράπεζα Ελλάδος και τραπεζίτες διαφέρουν στις προβλέψεις τους. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές  για  ένα μεγάλο μέρος των δανείων που είχαν τεθεί σε μορατόρια  ( αναστολές πληρωμών τόκων και κεφαλαίων) τον Ιανουάριο που έληγε η περίοδος αναστολής , πληρώθηκαν κανονικά  οι υποχρεώσεις χωρίς αυτό να αποτελεί  αναγκαστικά και πρόδρομο δείκτη για τη συνέχεια. Πρόκειται όμως για θετική εξέλιξη που ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός  ότι η μείωση της κατανάλωσης συνέβαλε στην αύξηση των καταθέσεων και με την ελπίδα ότι η κουλτούρα «συνέπειας» δεν εξέλιπε λόγω της πανδημικής κρίσης σε ορισμένες επιχειρήσεις.

Εάν η τάση  αυτή συνεχιστεί τότε είναι πολύ πιθανό οι τραπεζίτες να πέσουν μέσα στις προβλέψεις τους για τη νέα γενιά ΝPEs (5,5 -6 δισ. ευρώ) διαφορετικά οι εκτιμήσεις της ΤτΕ για 10 δισ. ευρώ θα δικαιωθούν.

Συνεπώς η χρηματιστηριακή εικόνα των τραπεζών που απαιτεί συγκεκριμένες και επείγουσες δράσεις για να βελτιωθεί  θα επηρεάζει την συνολική εικόνα της αγοράς  καθώς συχνά έως τώρα αποδεικνύεται «βαρίδι» για όλο το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Η τεχνική ενδοσκόπηση των μετοχών του κλάδου και του Δείκτη Τραπεζών είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιληφθούμε τις εξελίξεις σε ένα πολύπλοκο θέμα που «καίει» γενικότερα τους επενδυτές και το σύνολο της αγοράς.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Η διορθωτική κίνηση του δείκτη από τα υψηλά των 538 μονάδων κατέληξε μέσω μιας κίνησης  εντός  του καθοδικού καναλιού στην πολύ ισχυρή στήριξη των 405 μονάδων. Ενδεχόμενη υπέρβαση των 470 μονάδων, σημείο απ΄ όπου διέρχεται και ο κινητός μέσος των 50 ημερών, θα δώσει την απαραίτητη ορμή για ανοδική διαφυγή από το κανάλι, με επόμενο στόχο τα τοπικά υψηλά των 538 μονάδων. Οι 607 μονάδες το επόμενο σημαντικό σημείο, με υπέρβαση και των 538 μονάδων. Αντίθετα, άρνηση ανοδικής διαφυγής από το κανάλι θα επαναφέρει το δείκτη προς τις 405 μονάδες και ακόμα χαμηλότερα στην κάτω πλευρά του καναλιού.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ένα μόνο κλείσιμο κάτω από την σημαντική στήριξη των 1,87 ευρώ  και με χαμηλό στα 1,7270 ευρώ, η μετοχή αντέδρασε άμεσα ανοδικά προσεγγίζοντας την αντίσταση των 2,12 ευρώ. Υπέρβασή της θα ανοίξει το δρόμο προς τα τοπικά υψηλά των 2,36 ευρώ και επόμενο στόχο το χάσμα του περσινού Φεβρουαρίου ( 2,5110-2,5950) ευρώ. Σε ενδεχόμενο διόρθωσης τα 1,87 αποτελούν  σημαντική στήριξη, με τα 1,7270 τελευταίο οχυρό πριν επανέλθει ο τίτλος σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα στα 1,51 ευρώ.

ΑΛΦΑ 

Η μετοχή διορθώνοντας εντός του καθοδικού καναλιού προσέγγισε την κάτω πλευρά του και τη στήριξη των 0,71 ευρώ. Συνέχιση της αντίδρασης πάνω από τα 0,79 ευρώ, θα επαναφέρει τη μετοχή στην σημαντική αντίσταση των 0,84 ευρώ. Απαιτείται όμως υπέρβαση των 0,88 ευρώ και ανοδική διαφυγή από το κανάλι για βελτίωση  της διαγραμματικής εικόνας  με στόχο τα τοπικά υψηλά των 1,0270 ευρώ. Απώλεια αντίθετα, των 0,71 ευρώ θα «δοκιμάσει» την καθοδική διαφυγή από το κανάλι που αν επιτευχθεί θα ωθήσει  τη μετοχή στην επόμενη μεγάλη στήριξη των 0,6150 ευρώ.

EUROBANK 

Η τεχνική εικόνα της μετοχής  διαφέρει από τους υπόλοιπους τίτλους με μια πιο «σφιχτή» εικόνα. Κατέγραψε χαμηλό στα 0,5064 ευρώ, αλλά ανέκτησε άμεσα την σημαντική στήριξη των 0,5580 ευρώ για να κινηθεί, με υπέρβαση του απλού κινητού μέσου των 30 ημερών στα τοπικά υψηλά των 0,6160 ευρώ. Τα 0,6370 ευρώ που ταυτίζονται με το 50% της fibo διόρθωσης της όλης κίνησης , εφόσον διασπαστούν θα δώσουν τον επόμενο στόχο στα 0,72 ευρώ που συνιστούν και το 61,8% της διόρθωσης από τα υψηλά του Νοεμβρίου του 2019. Τα 0,5064 ευρώ, είναι η στήριξη για την μετοχή εάν και εφόσον επανέλθει κάτω από τα 0,5580 ευρώ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Στην ισχυρή στήριξη των 0,85 ευρώ κινείται ο τίτλος μετά την διορθωτική κίνηση από τα υψηλά της διπλής κορυφής των 1,3250 ευρώ. Στόχος της διπλής κορυφής τα 0,74 ευρώ, εκτός αν ακυρωθεί ο σχηματισμός  με υπέρβαση των 1,03 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή και διαμέσου της αντίστασης των 1,1480 ευρώ,  η μετοχή θα επαναπροσεγγίσει τα τοπικά υψηλά. Εξαιρετικά ορμητική θα είναι ενδεχόμενη κίνηση πάνω από τα 1,3250 ευρώ, με επόμενο μεσοπρόθεσμο στόχο τα 1,7450 ευρώ.


 

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.