Η πανδημική κρίση έφερε καθαρές εκροές 625 εκατ. από τους ξένους επενδυτές στο ΧΑ το 2020

Η πανδημική κρίση έφερε καθαρές εκροές 625 εκατ. από τους ξένους επενδυτές στο ΧΑ το 2020

Η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησε το πρώτο τρίμηνο του έτους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές σε ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα οι καθαρές εκροές για το σύνολο του έτους στο Χρηματιστήριο Αθηνών να ανέλθουν στα 624,99 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές αυτές απορροφήθηκαν από ελληνικά χαρτοφυλάκια, κυρίως από εισηγμένες αλλά και από ιδιώτες επενδυτές.

Αναλυτικά, το τέλος του έτους βρήκε εγχώριους επενδυτές να έχουν τοποθετήσει στο Χ.Α. κεφάλαια 625,19 ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος είχαν οι Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις με εισροές συνολικούς ύψους 282,29 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν θεσμικά κεφάλαια από εταιρείες επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια με 145,57 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ήταν η συμμετοχή και από ιδιώτες επενδυτές και ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων οι εισροές ανήλθαν σε 108,54 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στους ξένους επενδυτές, χαρακτηριστικό πάντως της τάσης σήμερα είναι ότι κατά τον Δεκέμβριο πραγματοποίησαν επενδύσεις που ανήλθαν στα 11,82 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2020 ωστόσο, πιστωτικά ιδρύματα από το εξωτερικό ρευστοποίησαν συνολικό ποσό ύψους 675,41 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις από το εξωτερικό κατέγραψαν εισροές 33,38 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α. το 2020 υποχώρησε από το 68,9% στο 62,4%, ενώ αντίστοιχα η συμμετοχή ελληνικών κεφαλαίων αυξήθηκε από το 33,6% στο 37,6%.