ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2051η
Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

Εισηγμένες με όπλο την ισχυρή ρευστότητα στη μετα-πανδημική εποχή

Οπωσδήποτε πολλοί αριθμοδείκτες που αφορούν την κερδοφορία, τη λογιστική αξία, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων  είναι σημαντικοί αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα και η  σωστή συνδεσιμότητα τους μας εξασφαλίζουν τη σωστή επιλογή. Οι παράγοντες  είναι πολλοί και ένας δείκτης που αφορά στη ρευστότητα της εταιρείας είναι πολύ σημαντικός στα κριτήρια επιλογής.

Εισηγμένες με όπλο την ισχυρή ρευστότητα στη μετα-πανδημική εποχή

Με κλείσιμο χαμηλότερο των δέκα τελευταίων συνεδριάσεων  και με πτωτικές μετοχές 4 φορές περισσότερες από τις ανοδικές έκλεισε  κατά την χθεσινή συνεδρίαση η αγορά ακολουθώντας το κύμα της διεθνούς υποχώρησης που ξεκίνησε κυρίως από τον τεχνολογικό τομέα στην Αμερική την προηγούμενη ημέρα.

Το κλείσιμο σε επίπεδο Γενικού Δείκτη ήταν οριακό τεχνικά αλλά η κίνηση «γυρίσματος» την τελευταία ώρα της συνεδρίασης επιβεβαίωσε την υπάρχουσα ρευστότητα στο σύστημα.

Η τράπεζα Πειραιώς πρωτοστάτησε στην επαναφορά των δεικτών, καθώς από το χαμηλό -3,76% έκλεισε  οριακά θετική, γεγονός όχι τυχαίο, δεδομένου ότι ο οίκος Moody’s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου των καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς Caa2, αναφέροντας ότι η αύξηση κεφαλαίου της, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ανοίγει τον δρόμο για μεγάλη αναδιάρθρωση του ισολογισμού της. 

Δεδομένης της μεταβλητότητας που κυριαρχεί τον τελευταίο μήνα πέριξ των 900 μονάδων σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές  να μελετήσουν τις επιλεκτικές κινήσεις τους, με γνώμονα την υπεράσπιση των υψηλών κερδών από την αρχή της χρονιάς αφενός, αλλά και την  επιλογή τίτλων για το επόμενο διάστημα αφετέρου.

Οπωσδήποτε πολλοί αριθμοδείκτες που αφορούν την κερδοφορία, τη λογιστική αξία, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων  είναι σημαντικοί αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα και η  σωστή συνδεσιμότητα τους μας εξασφαλίζουν τη σωστή επιλογή. Οι παράγοντες  είναι πολλοί και ένας δείκτης που αφορά στη ρευστότητα της εταιρείας και τη σημασία της είναι πολύ σημαντικός στα κριτήρια επιλογής.

Όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, τόσο καλύτερη θεωρείται η ρευστότητα μιας εταιρείας, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη «καθαρό χρέος προς EBITDA».  Mια ανεκτή τιμή δείκτη είναι μεταξύ του 3,5 και του 4,5, ενώ υψηλότερες τιμές προκαλούν -αρχικό τουλάχιστον- προβληματισμό.

Ο δείκτης παύει να έχει νόημα, όταν το καθαρό χρέος (καθαρός δανεισμός) μιας εταιρείας είναι αρνητικό. Οι εταιρείες αυτές, θεωρητικά, διαθέτουν πολύ ισχυρή ρευστότητα.

Στις τρεις πρώτες θέσεις με αρνητικό καθαρό δανεισμό (net cash) φιγουράρουν σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2020, η Καρέλιας με καθαρό δανεισμό -466,94 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ με -462,4 εκατ. ευρώ και η JUMBO με -359,32 εκατ. ευρώ.

Αλλά και μικρότερης κεφαλαιοποίησης εταιρείες βρίσκονται στον πίνακα των εισηγμένων με αρνητικό καθαρό δανεισμό, τέσσερις εκ των οποίων θέτουμε στο μικροσκόπιο.

ΑS COMPANY

Οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν μείωση 15,88% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 λόγω της πρωτοφανούς διατάραξης της λειτουργίας της αγοράς που είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ζήτησης. Ομοίως, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,87 εκατ. έναντι €3,10 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 39,6%. Ο όμιλος έχει καθαρό ταμείο 15,27 εκατ. ευρώ πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 31,363 εκατ. ευρώ  με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 31,5 εκατ. ευρώ.

ΑΣΚΟ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Η ανοδική διαφυγή από την κατερχόμενη από τον Σεπτέμβριο του 2019, με ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 2,16 ευρώ, προσέδωσε ορμή στην κίνηση της μετοχής με προσέγγιση της επόμενης αντίστασης στα 2,40 ευρώ. Ενδεχόμενη ανοδική διάτρηση και των 2,40 ευρώ, θα οδηγήσει τον τίτλο προς τα 2.67 ευρώ. Η γραμμή τάσης F10 ορίζει την ανοδική κίνηση και λειτουργεί υποστηρικτικά, στο αρνητικό δε σενάριο της καθοδικής της διάσπασης, στόχος είναι η στήριξη των 2,16 ευρώ.

PROFILE 

Παρά την αναταραχή που προκλήθηκε στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει τα επίπεδα των οικονομικών αποτελεσμάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο με μείωση 4,6% στον κύκλο εργασιών του 2020, σε σχέση με τον αντίστοιχο 2019. Η οικονομική ευρωστία του Ομίλου είναι καταφανής δεδομένου ότι ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός ( -11,793 εκατ. ευρώ) με τα ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται στα 22,059 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος διατηρεί  τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,32x ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. 

ΠΡΟΦ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Το πλαγιοανοδικό κανάλι, στο οποίο κινείται η μετοχή από τον Φεβρουάριο, λύθηκε καθοδικά στο ημερήσιο, ως συνέπεια και της καθοδικής διάτρησης του απλού κινητού μέσου των 50 ημερών. Ο τίτλος για να μην απολέσει την ανοδική του μεσοπρόθεσμη τάση πρέπει να διατηρήσει την στήριξη των 4,76 ευρώ, ώστε να επανέλθει προς τη ζώνη 5,29-5,38 ευρώ και την άνω γραμμή του καναλιού D. Διαφορετικά θα κινηθεί «νότια» προς τον επόμενο στόχο των 4,48 ευρώ.

ΕΛΒΕ

Ο όμιλος παρουσίασε στα αποτελέσματα του 2020 κύκλο εργασιών στα 33,19 εκατ. ευρώ με αύξηση 22,13% σε σχέση με το 2019, με τα μετά φόρων κέρδη στα 1,88 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 330,66%. Η ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας επιβεβαιώθηκε και το 2020 καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σε 4,89 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2020 ανήλθαν στα 17,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αναπτύσσει   τις πωλήσεις στο εξωτερικό και ήδη έχει εξασφαλίσει για την τρέχουσα χρήση συμβόλαια από τη γερμανική αστυνομία, το γερμανικό στρατό και τους γερμανικούς σιδηρόδρομους.

ΕΛΒΕ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Ενας μεγάλους πυθμένας 10 ετών και 8 μηνών τύπου cup & handle, λύθηκε ανοδικά τον Νοέμβριο του 2020 με την μετοχή να αναπτύσσει ιδιαίτερη δυναμική με στόχο τα 9,45 ευρώ στα υψηλά του Σεπτεμβρίου του 2007. Τα 4,86 ευρώ neck line του σχηματισμού αποτελούν πολύ ισχυρή στήριξη σε οποιοδήποτε σενάριο υποχώρησης της μετοχής.

CENTRIC HOLDINGS

Oι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά κυρίως  στους κλάδους της εν πλω ψυχαγωγίας  αλλά και των ξενοδοχείων ( μονάδα της Μυκόνου) και της εστίασης. Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2020 ανήλθαν στα 30,14 εκατ. ευρώ και το  θετικό καθαρό ταμείο (net cash)  στα 18,766 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένει την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας και εν γένει του τουρισμού , διερευνώντας ταυτόχρονα αναπτυξιακά επενδυτικά σχέδια.

ΣΕΝΤΡ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Ανοδική διαφυγή με επιβεβαίωση ( retest) της μεγάλης κατερχόμενης από το 2013, με ταυτόχρονη διάσπαση της σημαντικής αντίστασης των 0,2650 ευρώ, κινεί την μετοχή προς την επόμενη αντίσταση των 0,30 ευρώ. Στα 0,39 ευρώ, η επόμενη αντίσταση στα υψηλά του Ιανουαρίου του 2014. Η γραμμή τάσης GB και η GA στηρίζουν την μετοχή στο σενάριο διορθωτικής κίνησης.