8ος χρόνος, ημέρα 2389η
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Δυνατό εξάμηνο, δυνατότερο το εννεάμηνο για τις εισηγμένες εταιρείες

Δυνατό εξάμηνο, δυνατότερο το εννεάμηνο για τις εισηγμένες εταιρείες

Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου γεμίζει με αισιοδοξία για την πορεία της χρήσης και δικαιολογεί εν μέρει την ανατιμητική διάθεση που επικρατεί στην Αγορά. Η χαμηλή βάση σύγκρισης του 2020, η μικρότερη χρονική περίοδος αδράνειας συγκεκριμένων οικονομικών κλάδων αλλά και η χαμηλότερη φορολογία υποστηρίζουν την κερδοφορία του α’ εξαμήνου, ειδικά στο λειτουργικό σκέλος των εμποροβιομηχανικών εταιρειών.

Οι 29 εταιρείες που έχουν δώσει πλήρη στοιχεία εξαμήνου εμφανίζουν αύξηση τζίρου 22,4% στα 15,7 δις ευρώ, λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 125% στα 2,26 δις ευρώ και ζημιές 3,15 δις ευρώ. Οι ζημιές προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα από τις τιτλοποιήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank οι οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με 4 δις ευρώ. Επιπλέον τα μεγέθη έχουν επιβαρυνθεί από τις έκτακτες εγγραφές των Ελλάκτωρ (29 εκατ. ευρώ από την διαιτησία στο Κατάρ) και την Frigoglass (14 εκατ. ευρώ από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας). Από την άλλη πλευρά αύξηση των τιμών του πετρελαίου και οι διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων (251 εκατ. ευρώ) στα διυλιστήρια έχουν βελτιώσει αισθητά τζίρο και λειτουργικά κέρδη. Χωρίς την συνεισφορά της διύλισης ο τζίρος είναι αυξημένος κατά 8,6% και τα λειτουργικά κέρδη 15,2% με το λειτουργικό περιθώριο να εκτοξεύεται πάνω από το 20%.Σε επίπεδο καθαρών κερδών οι εισηγμένες χωρίς τις τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία 870 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 132 εκατ. ευρώ.

Στους πρωταγωνιστές ξεχωρίσουν ως τώρα οι εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή πρώτων υλών λόγω της καλπάζουσας ζήτησης των εμπορευμάτων στις αγορές κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου καθώς και όσες εταιρείες βρίσκονται εντός του κύκλου δραστηριότητας των Αγορών όπου σημειώθηκαν αξιόλογες αποδόσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Ένα ακόμα στοιχείο που διαπιστώνεται είναι οι αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και εξαγορές οι οποίες εκτός από τον κλάδο της ενέργειας (Μυτιλιναίος, Motor-oil, Ελληνικά Πετρέλαια, κλπ) έχουν ευρύτερη διασπορά στις εισηγμένες με βασικούς εκφραστές την Coca Cola, την Aegean, τις εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και το Real Estate. Οι λόγοι που βρίσκονται πίσω από αυτή την εξέλιξη ποικίλουν: α)η μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας πιο φιλικό προς το περιβάλλον β) τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού, γ) η μηδενική ή αρνητική συνεισφορά των μετρητών στα καθαρά κέρδη της εταιρείας δ) η διαπίστωση ευκαιριών ενόψει των εισροών του ταμείου ανάκαμψης αλλά και της σημαντικής επιδότησης συγκεκριμένων επενδύσεων. Η αύξηση των επενδύσεων έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο υποτυπώδους ανάπτυξης οι οποία εξυπηρετούσε κυρίως αναγκαιότητες διαθεσιμότητας και λιγότερο ένα άνοιγμα σε μελλοντικές προστιθέμενες αξίες.

Η συνέχεια προβλέπεται ακόμα καλύτερη: Με τα έως τώρα δεδομένα από τον κλάδο του τουρισμού οι περισσότεροι οικονομικοί κλάδοι φαίνεται ότι στο τρίτο τρίμηνο θα προσεγγίσουν τις επιδόσεις δραστηριότητας του 2019. Η σύγκριση με τα δεδομένα του 2020 θα ανοίξει ακόμα περισσότερο την ψαλίδα στο εννεάμηνο. Σίγουρα η εξέλιξη της πανδημίας και τα πρωτόκολλα διαχείρισης της μετάλλαξης «Δέλτα» θα παίξουν τον ρόλο τους έως το τέλος του έτους, υπάρχει ωστόσο η βεβαιότητα ότι ήδη η φετινή χρονιά θα κλείσει με πολύ καλύτερα μεγέθη για τις περισσότερες εισηγμένες σε σχέση με πέρυσι. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται τυπικά την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου. Όσες εταιρείες δεν ανακοινώσουν θα μπουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.