8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Αμοιβαία κεφάλαια: Μετοχικά ή ομολογιακά - Oι προσδοκίες για φέτος

Αμοιβαία κεφάλαια: Μετοχικά ή ομολογιακά - Oι προσδοκίες για φέτος
Shutterstock

Έχουν κλείσει μόλις δύο εβδομάδες και τα Αμοιβαία Κεφάλαια συνεχίζουν από εκεί που τελείωσαν πέρυσι, με το ενεργητικό τους να αυξάνεται ήδη 1,03% ως αποτέλεσμα της ανόδου των μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρωταγωνιστές πέρυσι ήταν τα μετοχικά Αμοιβαία και ειδικά αυτά του εξωτερικού. Αυτά έφεραν τις αποδόσεις και αυτά τελικά είδαν και τη μεγαλύτερη αύξηση εισροών κεφαλαίων. Οι μεριδιούχοι επένδυσαν σε διεθνείς μετοχές.

Αν πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα με δύο λόγια για το 2021 είναι το εξής: Ενώ οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι το τέλος της χρονιάς, τα κεφάλαια στις προθεσμιακές καταθέσεις σχεδόν μηδενίστηκαν γιατί δεν υπήρχαν αποδόσεις.

Οι καταθέτες των προθεσμιακών συνήθως με μεγαλύτερα βαλάντια, δεν είχαν λόγο να εγκλωβίζουν τα κεφάλαιά τους για τρίμηνα ή μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς τόκο κι έτσι στράφηκαν στα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία είχαν συνολικά καθαρές εισροές περίπου 2,95 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση των μεριδίων ξεπέρασε το 30% και η αύξηση του ενεργητικού το 36%.

Από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τις μεγαλύτερες εισροές είχαν συνολικά τα μετοχικά (όλα τα μετοχικά), αλλά ως επιμέρους κατηγορία ήταν τα Funds of Funds. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε μερίδια είχαν τα μετοχικά Αμοιβαία άλλων αγορών κι όχι του ΧΑ και αυτά επίσης έφεραν και τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Ήταν οι πρωταγωνιστές. Αυτά πέρυσι, γιατί φέτος είναι μία άλλη χρονιά και ουδείς γνωρίζει τι θα συμβεί, ενώ αναλυτές κάνουν εκτιμήσεις ότι το ΧΑ που έμεινε πίσω σε σχέση με τις διεθνείς αγορές μπορεί να πάει καλύτερα.

Κανείς όμως δεν γνωρίζει το μέλλον και πάντα στα Αμοιβαία το μότο είναι: «Δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές». Ας τονισθεί ιδιαίτερα αυτό…

Άνοδος των επιτοκίων και Αμοιβαία Σταθερού Εισοδήματος

Τα ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια με μερίδιο 30,46% στο συνολικό ενεργητικό των Αμοιβαίων διαχειρίζονται τα μεγαλύτερα κεφάλαια και δεν ευνοήθηκαν από τα μηδενικά επιτόκια. Έτσι δεν έφεραν αποδόσεις πέρυσι. Βεβαίως δεν μπορούν να φτάσουν τις αποδόσεις των μετοχικών στις καλές χρονιές, αλλά μπορούν να ανεβαίνουν χρονιές που τα μετοχικά υποχωρούν.

Οι αναλυτές των οίκων λένε ότι και το 2022 θα είναι κακή χρονιά για τα ομόλογα με αφορμή την πτώση των τιμών των ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές, αλλά το μέλλον κανείς δεν το γνωρίζει.

Οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν στη δευτερογενή αγορά και ανεβαίνουν έτσι οι αποδόσεις τους. Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει επίσης και η τάση όπως καταγράφεται είναι να ανεβούν τα επιτόκια. Ξεκίνησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με την πρώτη μικρή αύξηση 0,15%, αναμένεται για τη συνέχεια η αγορά των ΗΠΑ και θα ακολουθήσει η Ευρωζώνη ίσως από του χρόνου.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερα κουπόνια (ονομαστικά επιτόκια), για τους κεφαλαιούχους και μεριδιούχους στα ομόλογα, οι οποίοι μπορούν να εισπράττουν τόκους και αποδόσεις και δεν είναι ανάγκη να πωλούν τα ομόλογα και να γράφουν ζημιές. Η τάση λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού είναι για άνοδο των επιτοκίων και αυτό θα κάνει τις μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων όλο και πιο προσοδοφόρες. Αυτό που ενδιαφέρει τους μεριδιούχους είναι ακριβώς αυτό: Να αυξάνεται η απόδοσή τους, από τόκους των ομολόγων.

Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι τα ομολογιακά Αμοιβαία θα γίνουν οι πρωταγωνιστές από φέτος. Αυτό θα συμβεί μόνον όταν οι μετοχικές αγορές κινηθούν πτωτικά, λόγω της ανόδου επιτοκίων και τιμών των μετοχών σε μη ανεκτό και διατηρήσιμο επίπεδο αντίστοιχα.

Πάντως οι εκτιμήσεις των αναλυτών και των οίκων διεθνώς και στην Ελλάδα προβλέπουν μία καλύτερη χρονιά φέτος για τις μετοχές, παρά για τα ομόλογα. Αλλά το μέλλον ασφαλώς, δεν το γνωρίζει κανείς.

Πρωταγωνιστές στα Αμοιβαία το 2021

Το ενεργητικό των Αμοιβαίων ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ πέρυσι, τώρα είναι πια στα 11,24 δισ. ευρώ. Αυξήθηκε πέρυσι απάνω από 36%. Συνολικά 15 κατηγορίες Αμοιβαίων κατέγραψαν κέρδη και 4 ζημιές.

Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στις αποδόσεις;

 • Τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 25,86%.
 • Τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 23,06%.
 • Τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 18,52%.
 • Τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 17.87%.
 • Τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 17,40%.
 • Ακολούθησαν τα Funds of Funds (15,68%) και πολύ κοντά τα μετοχικά Α/Κ Ελλάδας (15,59%).
 • Τα μετοχικά Α/Κ Ελλάδας Δείκτη, είχαν ετήσια απόδοση 12,63%.

Μεγαλύτερες εισροές:

 • Τα Funds of Funds Μικτά εντυπωσίασαν με εισροές αξίας 858 εκατ. ευρώ (αύξηση μεριδίων 87,44%) αν και η απόδοσή τους ήταν ανάλογη των μετοχικών Α/Κ Ελλάδας.
 • Ακολούθησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 508,007 εκατ. ευρώ (αύξηση μεριδίων 49,05%), αλλά ο ρυθμός εισροών τους ανακόπηκε και πιθανόν να έχει αντιστραφεί.
 • Τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίων είχαν τα μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (146,23%).
 • Ακολούθησαν με αύξηση μεριδίων τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (121%).
 • Τα Funds of Funds Μετοχικά με 295,332 εκατ. ευρώ εισροές και αύξηση μεριδίων 53,27% προηγήθηκαν των Α/Κ Ελλάδας με τα 118,392 εκατ. ευρώ εισροές που ανέβασαν ρυθμούς στο τελευταίο τρίμηνο του 2021.