Προσυμφωνημένη συναλλαγή 75.224 μετοχών για ΤΕΝΕΡΓ, στα 19,99 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 75.224 μετοχών για ΤΕΝΕΡΓ, στα 19,99 ευρώ.