Η μετοχή της Lavipharm μετά την ανακοίνωση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών υποχωρεί 5,49% και στα 0,4820 ευρώ.

Η μετοχή της Lavipharm μετά την ανακοίνωση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών υποχωρεί 5,49% και στα 0,4820 ευρώ.