Σήμερα η εμπιστοσύνη είναι το ισχυρότερο «νόμισμα» για κάθε ΜμΕ

Σήμερα η εμπιστοσύνη είναι το ισχυρότερο «νόμισμα» για κάθε ΜμΕ

Στα σημερινά πολύπλοκα δεδομένα της αγοράς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται κάτι περισσότερο από έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η ανάγκη για ορθή και εξειδικευμένη υποστήριξη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεπερνά τα στενά όρια της παροχής συμβουλών σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης και επενδύσεων. Ποιο είναι όμως το κλειδί μιας επιτυχημένης συνεργατικής σχέσης ανάμεσα σε μια ΜμΕ και τον επιχειρηματικό της σύμβουλο;

Η απάντηση, ειδικά για έναν επιχειρηματία ΜμΕείναι απλή, αν και καθόλου αυτονόητη για το ευρύτερο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται: Ένας επιχειρηματίας χρειάζεται έναν άνθρωπο που να εμπιστεύεται, να είναι δίπλα του, να κατανοεί τις επιχειρηματικές του ανάγκες.Που να γνωρίζει καλά όχι μόνο την επιχείρησή του, αλλά και το διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, ώστε να μπορεί να του προτείνει τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής του.

Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα κάθε επιχείρηση να συνεργάζεται με μια Τράπεζα που να εμπιστεύεται και να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση και ευκαιρία.

Στην Εθνική Τράπεζα η κατανόηση των αναγκών της σύγχρονης ΜμΕ είναι προτεραιότητα για κάθε εξειδικευμένο επαγγελματικό σύμβουλο (RM:Relationship Manager), ώστε να προτείνει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και λύσεις και εργαλεία που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα σχέδια της δικής του επιχείρησης.

Η αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών και πόρων που προσφέρονται μέσα από τα αναπτυξιακά, εγγυοδοτικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, απασχολεί κάθε επιχειρηματία που θέλει να εξελίξει την επιχείρησή του.

Με στόχο πάντα να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών τους, τεχνογνωσία, ευελιξία και άριστη εξυπηρέτηση, η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών πελατών της, μέσω χρηματοδοτήσεων & συμβουλευτικής καθοδήγησης για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακούμετασχηματισμού, καινοτομίας και την εξωστρέφειας, προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων.

Σήμερα η εμπιστοσύνη είναι το ισχυρότερο νόμισμα και μία Τράπεζα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον άνθρωπο, να βρίσκεται δίπλα σε κάθε επιχειρηματία με λύσεις για τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησής του, αλλά και καινοτόμες προτάσεις για την ανάπτυξή της. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.