Vivartia: Αύξηση 16% στα EBITDA το 2019 – Στα 629,3 εκατ. ο τζίρος

Vivartia: Αύξηση 16% στα EBITDA το 2019 – Στα 629,3 εκατ. ο τζίρος

Βελτίωση παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ομίλου Vivartia στη χρήση του 2019, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 629,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,7% έναντι του 2018 που ήταν στα 606,6 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 16% επιτεύχθηκε στα EBITDA.

Οι Κλάδοι Κατεψυγμένων τροφίμων και Εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο Κλάδος Γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και την κατ’ επέκταση διακοπή συμφωνιών παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για τις εξαγωγές.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €68,7 εκ. έναντι €59,1 εκ. το 2018 (+16%), με όλους τους Κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Κλάδου Γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε €64 εκ. (+8% σε σχέση με το 2018).

Οι Κλάδοι του Ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Ως ανωτέρω, αυξητικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €13,7 εκ. έναντι €7,2 εκ. το 2018, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €13,3 εκ. έναντι €2,8 εκ. το 2018, εξαιρουμένων, για αμφότερα, των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων και απομειώσεων. Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,2 εκ και τα δημοσιευμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκ. για τη χρήση 2019.Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2019

Εντός του 2019, όλοι οι Κλάδοι του Ομίλου Vivartia υλοποίησαν σημαντικές ενέργειες, που είχαν ως στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών και λειτουργικών τους δομών, ενώ έθεσαν τις βάσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεών τους τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό και κατ΄ επέκταση την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Ειδικότερα:

Κλάδος Γαλακτοκομικών

Η θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΤΑ διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά γάλακτος, ενώ τα νέα λανσαρίσματα και επαναλανσαρίσματα προϊόντων στις κατηγορίες γιαουρτιού, ροφημάτων, παιδικών προϊόντων και σοκολατούχου γάλακτος είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των μεριδίων αγοράς στις σχετικές κατηγορίες. Ιδιαίτερα θεαματική ήταν η αύξηση των πωλήσεων του χυμού ψυγείου Life (+32,3% σε σχέση με το 2018), οι οποίες συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα εντυπωσιακή ανάπτυξη των μεριδίων της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Επιπλέον, η εταιρεία στο πλαίσιο επανασχεδιασμού των εργοστασιακών της μονάδων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών της δομών, προχώρησε στις ακόλουθες κινήσεις:

- Μεταβίβασε στην OPTIMA τον κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου της στην Ελασσόνα, παραγωγής κίτρινου τυριού (κασέρι και ημίσκληρο), ενώ συγχρόνως η OPTIMA ανέλαβε την παραγωγή των κίτρινων τυριών για τη ΔΕΛΤΑ. Το εμπορικό σήμα ΒΙΓΛΑ, καθώς και ο εξοπλισμός φέτας παρέμειναν στην ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ.    

- Με γνώμονα τις νέες τάσεις που δημιουργούνται, τόσο στη διεθνή, όσο και στην εγχώρια αγορά γάλακτος, κρίθηκε απαραίτητη η αναδιάρθρωση της δομής της λειτουργίας του εργοστασίου στο Πλατύ Ημαθίας, που παράγεται το Γάλα Βλάχας εβαπορέ. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το εργοστάσιο εμφάνιζε μεγάλες ανάγκες κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού, μετά από 45 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η ΔΕΛΤΑ αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του και την επανεξέταση της παραγωγικής διαδικασίας του γάλακτος εβαπορέ, που θα ενταχθεί πιθανώς σε επόμενα επενδυτικά της πλάνα. Στο μεταξύ, εξασφάλισε την άριστη ποιότητα του «Γάλα Βλάχας εβαπορέ», μέσα από συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής γάλακτος εβαπορέ στην Ευρώπη.

- Στην αναδιοργάνωση των παραγωγικών μονάδων Αττικής, με τη συγχώνευση των εργοστασίων του Ταύρου και του Αγίου Στεφάνου.

- Στον επανασχεδιασμό των λειτουργικών της δομών, με στόχο τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού της κόστους.  

Κλάδος Κατεψυγμένων Τροφίμων

Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ παρέμεινε ο αδιαμφησβήτητος ηγέτης του κλάδου των κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών, ενώ σε συνδυασμό με τα λανσαρίσματα νέων προϊόντων, όπως ζυμαρικά με λαχανικά, πίτες (Χορευτή) και σαλάτες, πέτυχε σημαντική αύξηση των πωλήσεων της και κατ’ επέκταση την ενίσχυση των μεριδίων της στις προϊοντικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών της υποδομών, η εταιρεία υλοποιεί τριετές επενδυτικό πλάνο ύψους €12 εκ., εκ των οποίων ποσό €8,5εκ. έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.

Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων νέες γραμμές παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών, συσκευαστικές μηχανές και πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους. Στόχος του συγκεκριμένου πλάνου είναι ο εξορθολογισμός του κόστους παραγωγής και η  βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου, καθώς οι ανωτέρω επενδύσεις αναμένεται να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά 60% περίπου και αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας κατά 40%, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας.

Κλάδος Εστίασης

Το 2019 αποτέλεσε έτος σημαντικής ανάπτυξης για τον Κλάδο Εστίασης, με τις πωλήσεις του να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση (+8,6%) και να διαμορφώνονται σε €195,7 εκ. έναντι €180,2 εκ. το 2018. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (προ IFRS 16) παρουσίασαν ανάπτυξη της τάξης του 11% και διαμορφωθήκαν σε 16,8 εκ., επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη στρατηγική των τελευταίων ετών για ενδυνάμωση της παρουσίας του στο travel business (αεροδρόμια, πλοία, εθνικούς δρόμους κλπ).

Στο πλαίσιο ενίσχυσης και αναβάθμισης της παρουσίας του στα αεροδρόμια της χώρας, ο Κλάδος εντός του 2019 υπέγραψε νέες συμβάσεις μίσθωσης με ΑΙΑ για την ανάπτυξη νέων καταστημάτων εντός του Αεροδρομίου Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και του Αεροδρομίου της Πάρου, καθώς και με τη Fraport για την ανακαίνιση / μετεγκατάσταση υφιστάμενων καταστημάτων εντός του Αεροδρομίου «Μακεδονία», του Αεροδρομίου Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας», του Αεροδρομίου «Διαγόρας» της Ρόδου και του Αεροδρομίου Μυκόνου με τα σήματα Goody’s, Flocafe και Everest καθώς και με νέα concepts. Μέσω της εφαρμογής του παραπάνω επενδυτικού πλάνου, ο Κλάδος διαθέτει πλέον παρουσία σε 9 Ελληνικά αεροδρόμια, με 11 διαφορετικά concepts και 52 σημεία πώλησης.

Συνεχίζοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό του, ο Κλάδος το 2019, επέκτεινε την παρουσία του – μέσω συμφωνιών Master Franchise - σε συνολικά 12 χώρες εκτός των Ελληνικών συνόρων με 18 σημεία, με το άνοιγμα του τρίτου καταστήματος Goody’s Burger House στο Yerevan της Αρμενίας και το άνοιγμα στις αρχές του 2020 του πρώτου καταστήματος Flocafe Espresso Room, σε κεντρικό σημείο της Πόλης του Κουβέιτ.

Επιπτώσεις από την πανδημία

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID – 19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εμφάνιση της πανδημίας αναχαίτισε τις ευνοϊκές προοπτικές που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του έτους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται μείωση του ΑΕΠ, η οποία εκτιμάται ότι θα προέρχεται σχεδόν από το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, με τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του εμπορίου και της ψυχαγωγίας να επηρεάζονται περισσότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι θα πληγεί ιδιαίτερα ο κλάδος της Εστίασης, ενώ οι κλάδοι των Γαλακτοκομικών και των Κατεψυγμένων αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο.

Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τον επακριβή καθορισμό του πλαισίου επιστροφής στην κανονικότητα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, των μέτρων στήριξης της Πολιτείας προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής κίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Διοίκηση του Ομίλου και οι Διοικήσεις όλων των θυγατρικών του Ομίλου, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τα νέα δεδομένα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργική δραστηριότητά τους.