Το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ για έργα στο Βιοτεχνικό Πάρκο εξασφάλισε ο Δήμαρχος Φυλής

Ένα ακόμα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εξασφάλισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, πρόκειται για το έργο σύνδεσης των δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ) με τα υπάρχοντα δίκτυα των Άνω Λιοσίων. Για την υλοποίησή του ο Χρήστος Παππούς εξασφάλισε πίστωση 4,42 εκατ. ευρώ, χάρη στην εμπεριστατωμένη μελέτη την οποία υπέβαλε ο Δήμος, αλλά και στην επιχειρηματολογία του για την αναγκαιότητα του έργου.

Με την ολοκλήρωσή του θα εξασφαλιστεί η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ αλλά και η Δημόσια Υγεία, καθώς μέχρι σήμερα οι περίπου 100 επιχειρήσεις που απασχολούν περί τους 500 εργαζομένους αποχετεύονται με βόθρους.

Για τις ανάγκες του έργου θα κατασκευαστούν 3,85 χιλιόμετρα αγωγών ακαθάρτων  (με 82 φρεάτια και 160 συνδέσεις) και 2,177 χιλιόμετρα αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων με 168 φρεάτια.

Επιπροσθέτως εκπονήθηκε και Συγκοινωνιακή Μελέτη, ως υποστηρικτική για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του  ΒΙΟ.ΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε:

  • η διάνοιξη νέων οδών της περιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ, σύμφωνα με το ρυμοτομικό διάγραμμα της πολεοδομικής μελέτης, όπου κρίθηκε απαραίτητο για τις ανάγκες της Υδραυλικής μελέτης,
  • Η αποκατάσταση των οδών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί.

Να σημειωθεί ότι, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλήφθηκαν και έργα αποκατάστασης των οδών που έχουν μικροζημιές ή φθορές κατά τη διάρκεια των ετών.

Τέλος, εκπονήθηκε και Γεωτεχνική Μελέτη με σκοπό:

  • τη μελέτη αντιστήριξης των πρανών σε θέσεις σκαμμάτων, 
  • τη θεμελίωση τεχνικών έργων, όπου απαιτείται, για τις ανάγκες του έργου (αντλιοστάσιο) και τέλος
  • τη μελέτη διέλευσης του αγωγού λυμάτων κάτω από τη Σιδηροδρομική Γραμμή του Προαστιακού.

Την ικανοποίησή του για την εξασφάλιση της πίστωσης εξέφρασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

«Η βελτίωση των υποδομών του ΒΙΟ.ΠΑ αποτέλεσε προτεραιότητά μας, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής μας για τη στήριξη της απασχόλησης, μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Για την επίτευξη του στόχου συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο και με τους βιοτέχνες και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση του έργου. Με την ολοκλήρωσή του η λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ θα αναβαθμιστεί.

Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ, όπως επιβάλλει η Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, ώστε αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για την Εθνική Οικονομία, αλλά και για το Δήμο μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να κατατεθεί η σχετική τροπολογία από την Κυβέρνηση, όπως επεσήμανα στον Υπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα, στη σύσκεψη που είχαμε στις 19 Νοεμβρίου 2018, στην Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής», τόνισε χαρακτηριστικά.