8ος χρόνος, ημέρα 2401η
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022

Τι βλέπουν οι θεσμικοί στην Intrakat - Ενέργεια και κατασκευές τα δυνατά της χαρτιά

Τι βλέπουν οι θεσμικοί στην Intrakat - Ενέργεια και κατασκευές τα δυνατά της χαρτιά

Με δυνατά χαρτιά την ενέργεια, όπου η εταιρεία εκπονεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και τις κατασκευές που πλέον συγκαταλέγεται στην ομάδα των Big 5 του κλάδου, η Intrakat, προχωρά σε αύξηση 51,3 εκατ. ευρώ η οποία ανοίγει παράθυρο για την είσοδο θεσμικών χαρτοφυλακίων με ποσοστό τουλάχιστον στο 10%.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη έχουν εκφράσει ισχυρό ενδιαφέρον θεσμικά χαρτοφυλάκια για την είσοδο στην αύξηση της εταιρείας με περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ, διαδικασία η οποία ευνοείται από την πρόθεση τριών εκ των βασικών μετόχων για μερική συμμετοχή.

Ειδικότερα, μετά από μια περίπου δεκαετία όπου οι εγχώριοι θεσμικοί δεν είχαν παρουσία στις εταιρείες του ομίλου Intracom , πλέον έφθασε η ώρα για επανατοποθέτηση και με την ζήτηση μάλιστα να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς ποντάρουν στην εγρήγορση της εταιρείας και στην στόχευση για μεγάλωμα του αποτυπώματος της στα έργα υποδομών, στα ΣΔΙΤ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και το real estate.

Την όλη διαδικασία για την είσοδο θεσμικών χαρτοφυλακίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό διευκολύνει το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι, Δημήτριος Κούτρας, Πέτρος Σουρέτης και Δημήτριος Θεοδωρίδης που κατέχουν αθροιστικά το 35,035% της Intrakat, θα ασκήσουν δικαιώματα περίπου για το 13%.

Ωστόσο αν και οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για συμμετοχή των θεσμικών με τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, σχεδόν  από το σύνολο των εγχώριων θεσμικών αλλά και ξένων, η ζήτηση είναι ακόμη μεγαλύτερη και καθοριστικός παράγοντας για την τελική συμμετοχή των θεσμικών θα είναι η συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας που εκπροσωπούν σχεδόν το 18% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι  από την Δευτέρα 31 του μηνός, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η σχέση ανταλλαγής είναι 0,56 νέες ανά 1 παλιά μετοχή και η τιμή διάθεσης 1,90 ευρώ ανά μετοχή και θα εκδοθούν 27.027.028 νέες μετοχές.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 600 χιλ. ευρώ, θα διαμορφωθούν περίπου σε 50,8 εκατ. ευρώ.

Πού θα πάνε τα νέα κεφάλαια

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν,  σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο,  κατά ποσό  20 εκατ. για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή και νέων έργων ΑΠΕ (αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας κ.λπ.), κατά 15 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή και ΣΔΙΤ, ή και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων (παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτηρίων, διαχείρισης απορριμμάτων) και κατά 15,8 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας στόχος της ΑΜΚ είναι να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι επερχόμενες προοπτικές που αφορούν τους 4 πυλώνες δραστηριοποίησης της Intrakat και συγκεκριμένα τα νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και τα έργα Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Intrakat είναι 800 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέβαλε η Πανδημία, οι τομείς κατασκευών και υποδομών, όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό της αύξησης,  προβλέπεται ότι θα έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ομίλου και αφορά σε επενδύσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, σε ενίσχυση βασικών οικιστικών και τουριστικών υποδομών και σε υποδομές επικοινωνιών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF» ύψους ?30,9δισ. (2021-2026) καθώς και το νέο ΕΣΠΑ ύψους ?26,2δισ. (2021-2027)  θα δώσουν στην κατασκευαστική αγορά ένα σημαντικό αριθμό έργων υποδομής και σιδηροδρομικών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των ?10 δισ. τα οποία θα τονώσουν τον κατασκευαστικό κλάδο ποιοτικά και ποσοτικά.

Παράλληλα προβλέπεται ότι θα δρομολογηθούν σημαντικά έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων που αφορούν υποδομές και περιβάλλον με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για τις ελληνικές εταιρίες όσο και για διεθνείς επενδυτικούς ομίλους. Ήδη ο Όμιλος στα πλαίσια δημοπρατήσεων έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων συμμετέχει σε διαγωνισμούς συνολικής αξίας ?2,5δισ.