Συρρικνώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο, μειώνονται τα έσοδα

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 19:14
-A +A
Συρρικνώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο, μειώνονται τα έσοδα

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,525 δισ. ευρώ καταγράφεται στα προσωρινά στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, μειωμένο κατά 800 εκατ. ευρώ περίπου συγκριτικά με το πλεόνασμα που είχε δημοσιοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους (2,33 δισ. ευρώ). Ο περιορισμός του πλεονάσματος έγκειται κυρίως στη μείωση των εσόδων αλλά και στο γεγονός ότι το δημόσιο ξεκίνησε να αποδίδει τους πόρους που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για τους φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα οι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών, οι εισροές από την Ε.Ε. καθώς και μη φορολογικές εισπράξεις είχαν δημιουργήσει στα τέλη Απριλίου το υπερπλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων στα νοσοκομεία.

Πλέον η κατάσταση αυτή αλλάζει, αλλά δεν φαίνεται να απειλείται προς το παρόν ο στόχος για δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.422 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 834 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 17.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 99 εκατ. ευρώ ή 19,3%,
β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 62 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,3%,
δ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 15,9%,
ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 191 εκατ. ευρώ ή 37,3%,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 43 εκατ. ευρώ ή 27,7%,
ζ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 110 εκατ. ευρώ ή 124,5%,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 408 εκατ. ευρώ ή 23,3%,
θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ,
ι) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 176 εκατ. ευρώ ή 390,5%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 65 εκατ. ευρώ ή 12,9%,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,6%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 90 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ ή 2,4%,
στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 9,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.909 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 561 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.348 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.122 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.954 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 323 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 2.924 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 269 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Μάιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 13 εκατ. ευρώ,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 12 εκατ. ευρώ,
γ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 11 εκατ. ευρώ,
δ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 27 εκατ. ευρώ,
ε) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 12 εκατ. ευρώ,
στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 183 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ,
β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 11 εκατ. ευρώ,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 25 εκατ. ευρώ,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 34 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Μαΐου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (255 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 ανήλθαν στα 19.235 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (19.751 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18.442 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 1 εκατ. Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 72 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 689 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 190 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 794 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 516 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Μάιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.913 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 235 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.623 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 290 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 40 εκατ. ευρώ.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 12/07/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα