Στο 27,5% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα - 4 στους 10 με μισθό έως 700 ευρώ

Στο 27,5% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα - 4 στους 10 με μισθό έως 700 ευρώ

Η πραγματική ανεργία στη χώρα ανέρχεται στο 27,5% και όχι στο 21% που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία το 2018 που παρουσιάστηκε σήμερα. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση, χρησιμοποιώντας δείκτες για την ανεργία οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους την υποαπασχόληση, τους αποθαρρημένους ανέργους και το εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, το ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται υψηλότερο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 27,5%.

Το σύνολο των ατόμων τα οποία βιώνουν την κατάστασή τους σαν να βρίσκονταν σε καθεστώς ανεργίας παρ' ότι δεν καταγράφονται ως τέτοια ανήλθε κατά το γ΄ τρίμηνο του 2017 σε 385 χιλιάδες, ποσό κατά 3,5% χαμηλότερο από αυτό στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Κατά συνέπεια, το γ΄ τρίμηνο του 2017 το «πραγματικό» σύνολο των ανέργων ανήλθε σε 1.355.620 άτομα, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό ανεργίας 27,52% ή κατά 7% αυξημένο σε σχέση με το επίσημο ποσοστό ανεργίας.

Στην έκθεση, επίσης, σημειώνεται ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας και η μερική απασχόληση κυριαρχούν. Ενώ το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων, το 2017 αντιστοιχούν στο 54,9%.  

Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο στις γυναίκες και στους νέους ?ακόμα και σ' αυτούς με υψηλή ειδίκευση?, καθώς και στις Περιφέρειες της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι ξεπερνούν το 70% του συνόλου των ανέργων.

Η εξέλιξη των μισθών κατά το 2017 εμφανίζει σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 37,4% το 2017 (από 13,1% το 2009), ενώ μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,5% το 2017 από 27,3% το 2009).

Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά, κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 16,8% το 2017 (από 35,7% το 2009).

Στα ευρήματα της έκθεσης, καταγράφεται ακόμα ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας σημειώνει στασιμότητα από το 2013 και μετά, σε αντίθεση με την Κύπρο και την Πορτογαλία όπου καταγράφει ανοδική πορεία.