ΓΔ: 897,55 5,86 (0,66 %)

Τζίρος: 86,12 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1990η
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΓΔ: 897,55 5,86 (0,66 %)

Τζίρος: 86,12 εκατ. €   RT

Στη Βουλή ο νέος νόμος για το ΤΧΣ με νομική ασυλία για τα στελέχη

Στη Βουλή ο νέος νόμος για το ΤΧΣ με νομική ασυλία για τα στελέχη

Κατατίθεται  κατά πάσα πιθανότητα σήμερα στη Βουλή ο νέος Νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έρχεται να λύσει τα χέρια σε  των στελεχών σε πολύ κρίσιμες αποφάσεις που δρομολογούνται για το προσεχές διάστημα, χωρίς να απειλούνται από προσφυγές που ενδεχομένως υποβληθούν εναντίον τους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες  για την εξεύρεση του νέου διευθύνοντος συμβούλου ο οποίος  θα κληθεί να «βάλει την υπογραφή του» στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.  
Με τη νομική ασυλία που παρέχεται στη διοίκηση του Ταμείου, μπορούν πλέον να προχωρήσουν διαδικασίες οι οποίες συνεπάγονται πιθανόν  ζημιά είτε για τους Μετόχους, μεταξύ των οποίων πλέον θα θεωρείται και το ίδιο το ΤΧΣ.

Όσον αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς η οποία δρομολογείται εντός του Μαρτίου, το Ταμείο πλέον μπορεί  να παραιτηθεί «ακίνδυνα»  από μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο ιδιωτών επενδυτών και να διευκολύνει  Σήμερα το ΤΧΣ διαθέτει το 61,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και οποιαδήποτε άλλη επιλογή πλην της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που διαθέτει  το υποχρεώνει (αν υπολογιστεί η τιμή κτίσης των μετοχών της Τράπεζας) να αναγνωρίσει – και να εγγράψει – στα αποτελέσματα του τη ζημιά που θα υποστεί

Απαραίτητη προϋπόθεσή είναι ένα υπάρχει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και Έκθεσή από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Σε περίπτωση δε που η αποεπένδυση αποδειχθεί επιζήμια για το Ταμείο, μόνο το ίδιο μπορεί να προχωρήσει σε έγκλιση κατά μελών της διοίκησης για την άσκηση ποινικής δίωξης, μετά και την πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα.    

Ο  Νόμος για το   ΤΧΣ που ισχύει σήμερα προβλέπει ότι  για οποιαδήποτε εναλλακτικό τρόπο αποεπένδυσης προχωρούσε, είτε πρόκειται μείωση της συμμετοχής του Ταμείου διά της εν μέρει άσκησης του δικαιώματος προτίμησής του σε αύξηση κεφαλαίου (dilution), είτε για συνήθη εκποίηση τραπεζικών μετοχών που έχει στην κατοχή του), η τιμή κτήσης και η τιμή διάθεσης (για την πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, αντίστοιχα) μπορούν να είναι χαμηλότερες από τις πιο πρόσφατες τιμές κτήσης των μετοχών από το ίδιο ή της τρέχουσας τιμής αγοράς, εφόσον οι εν λόγω αποεπενδύσεις είναι σύμφωνες με τον σκοπό του ΤΧΣ, δηλαδή τη μεσοπρόθεσμη αποχώρησή από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, και την έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων που διαθέτουν κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και, ειδικά, στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με τον νέο Νόμο η παραπάνω διαδικασία χαρακτηρίζεται πλέον ως  επιμελής διαχείριση της περιουσίας του ΤΧΣ από το ίδιο. Επομένως στην περίπτωση που η συγκεκριμένη μορφή αποεπένδυσης αποδειχθεί εν τέλει επιζήμια για την περιουσία του ΤΧΣ, η κίνηση ποινικής διαδικασίας είναι δυνατή μόνον εάν το ίδιο αποφασίσει να κινήσει ποινική δίωξη βάσει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Για τη συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τα πράγματα πλέον είναι πιο απλά. Καταρχήν η συμμετοχή δεν θα έχει πλέον με το νέο Νόμο τον χαρακτήρα της κρατικής ενίσχυσης, όπως είχε συμβεί στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Θα απαιτείται για αυτό απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου που θα λαμβάνεται μετά από την έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων.  Αυτοί θα αποφαίνονται  ότι η συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ στο κεφάλαιο της Τράπεζα  ή θα εξυπηρετούν το στόχο του Ταμείου  οποίος όπως προαναφέρθηκε είναι η αποχώρηση από το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των προοπτικών του επιχειρησιακού σχεδίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος.