8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Πλαίσιο: Επέκταση στην αγορά ενέργειας με αλλαγή καταστατικού

Πλαίσιο: Επέκταση στην αγορά ενέργειας με αλλαγή καταστατικού

Δύο ειδήσεις έβγαλε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο, η οποία μετά από μια χρονιά ορόσημο, όπως χαρακτηρίστηκε από τη διοίκηση το 2021, αποφασίζει να επεκταθεί σε νέους τομείς δραστηριότητας. Η εταιρεία σχεδιάζει την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η συνέλευση ενέκρινε σχετική πρόταση για διεύρυνση των δραστηριοτήτων με αλλαγή του καταστατικού. Η δεύτερη ήταν αυτή της πιο ενεργής δραστηριοποίησης στον τομέα των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση στην αγορά ενέργειας ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Κώστας Γεράρδος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Η επέκταση αυτή υπάρχει, προς το παρόν, ως σκέψη. Όμως, σε περίπτωση που αυτή η σκέψη αποφασισθεί να υλοποιηθεί θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, όπως η τροποποίηση του καταστατικού», η οποία όπως εγκρίθηκε από τη συνέλευση προβλέπει την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, καθώς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από και προς χώρες του εξωτερικού (εισαγωγές - εξαγωγές), καθώς και την αδειοδότηση για το σκοπό αυτό και την εγγραφή της Εταιρείας στα οικεία Μητρώα (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.).

Για το θέμα της δημιουργίας και εκμετάλλευσης θέσεων για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ο κ. Κώστας Γεράρδος ανέφερε ότι σε κάποια από τα καταστήματα της εταιρείας υπάρχουν, ήδη, φορτιστές αυτοκινήτων, χωρίς χρέωση. Για να ξεκινήσει η εταιρεία να παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να υπάρχει σχετική αδειοδότηση. Για τον σκοπό αυτό η συνέλευση ενέκρινε την σχετική πρόταση της διοίκησης η οποία προβλέπει την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) καθώς και άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικώς ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάσης και στάθμευσης.

Πιεσμένο αλλά όχι ανησυχητικό το πρώτο εξάμηνο

Σε ό,τι αφορά την πορεία της εταιρείας μέσα στο 2022, ο κ. Κώστας Γεράρδος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το πρώτο εξάμηνο είναι «πιεσμένο αλλά όχι ανησυχητικό». Οι πωλήσεις στο IT οικοσύστημα, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, είναι πιεσμένες όχι γιατί κινούνται πτωτικά, αλλά γιατί πέρσι υπήρξε μια μεγάλη αύξηση λόγω του προγράμματος της Ψηφιακής Μέριμνας και της εξ' αποστάσεως εργασίας. Οι τομείς που κινούνται ανοδικά είναι η κινητή τηλεφωνία και οι λευκές οικιακές συσκευές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση της εταιρείας στο κομμάτι των λευκών οικιακών συσκευών και στην αγορά HORECA, που συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Γεράρδος ειδικά στη διετία 2020-2021 η άνοδος των online πωλήσεων βοήθησε σημαντικά στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, καθώς δεν χάθηκαν πωλήσεις από τα κλειστά, λόγω μέτρων κατά της πανδημίας, καταστήματα.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ακόμη, εκτός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των πεπραγμένων της διοίκησης την διανομή μερίσματος ύψους 2.207.566,50 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση φόρου σε 0,095 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 (record date) είναι η Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022.