7ος χρόνος, ημέρα 2186η
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021

Όμιλος Ιασώ: Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 29,91%

Όμιλος Ιασώ: Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 29,91%

Στα 4,79 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ιασώ – χωρίς την επίδραση του «Ιασώ General Γενική Κλινική Χολαργού AE» - το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 47,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,64%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,84% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,61% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 17,18%

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 3,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,91%.

i

Αποτελέσματα με την επίδραση της Ιασώ General

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου ενσωματώνουν, για την περίοδο 1/1/-5/4/2018, τη θυγατρική «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, είναι τα ακόλουθα:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 55,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας μείωση κατά 11,2%. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνει για την περίοδο 1/1-5/4/2018 και την ΙΑΣΩ GENERAL.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 3,9% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 12,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 14,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 14,14 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 45,6%. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2018 ενσωματώνουν το κέρδος, που ενεγράφη από την πώληση της ΙΑΣΩ GENERAL.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 11,26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 57,4%. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2018 επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

 

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ Δρ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2019 τόνισε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, επιβεβαιώνουν την σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας. Το περασμένο έτος ήταν μία χρονιά σταθμός για την επιχείρηση. Μετά από 23 χρόνια το ΙΑΣΩ άλλαξε σελίδα. Έχει πλέον έναν ιδανικό στρατηγικό σύμμαχο, τον διεθνή επενδυτικό Όμιλο OAKTREE. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν να επιτύχει την πλήρη εκμετάλλευση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αναπτύσσοντας τις προοπτικές του με τον καλύτερο τρόπο.

Το ΙΑΣΩ ήταν και θα παραμείνει η κλινική των γιατρών.

Είναι επίσης βέβαιο ότι με έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο ο Όμιλος ΙΑΣΩ θα έχει πλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών του, ενώ θα καταστεί ισότιμος διαπραγματευτής απέναντι στους μεγάλους πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες προς όφελος των πελατών του».