Liberal Markets - «Το βαρόμετρο του ΧΑ»: Οι μικρές μεταλλουργικές σε θέση επανεκκίνησης

Οι μικρές μεταλλουργικές σε θέση επανεκκίνησης

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι περισσότερες βιομηχανίες της χώρας δεδομένων της επιδημιολογικής κρίσης και των συνεπειών που προέκυψαν από τα περιοριστικά μέτρα, όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των ξένων, καθόσον αρκετές από αυτές έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Πολλές περιόρισαν δραστικά την παραγωγή τους θέτοντας και το εργατικό τους δυναμικό σε διαθεσιμότητα, φρόντισαν δε ταυτοχρόνως να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους, ενισχύοντας τη ρευστότητά τους καθώς υπήρξαν και ακυρώσεις παραγγελιών -όχι τόσο δραματικές-, αλλά και αδυναμία υλοποίησής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων των χωρών του εξωτερικού. Οι διοικήσεις των εταιρειών ελπίζουν ότι με την επιστροφή σε μια ομαλότερη διαδικασία της αγοράς πολλές από τις παραγγελίες θα συνεχιστούν, αναμένοντας ταυτόχρονα το ξεκίνημα μετά το καλοκαίρι μεγάλων έργων, και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ένα θέμα που απασχολεί τις διοικήσεις, αλλά θα πρέπει να περιέλθει και στο στόχαστρο της κυβέρνησης, είναι το ενεργειακό κόστος, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών αυτών σε ένα περιβάλλον που έχει τρωθεί από την πανδημική κρίση.

Η συζήτηση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα στηρίζεται μόνο στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει. Θα απαιτηθεί όμως ένα σχέδιο νέων εξυγιαντικών μεταρρυθμίσεων, δρομολογώντας διαδικασίες εξεύρεσης πολύτιμων πόρων και κατεύθυνσής τους προς τις εγχώριες επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Παρουσιάζουμε τέσσερις μικρές εταιρείες του μεταλλουργικού κλάδου (κεφαλαιοποίηση <17 εκατ. €) στην εμπορία ειδών σιδήρου και χάλυβα, στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου και στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.

Ελαστρον

Ελαφρά βελτιωμένος εμφανίστηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου στα αποτελέσματα της χρήσης του 2019. Αυξήθηκε στα 111,4 εκατ. €, έναντι των 108,5 εκατ. € της χρήσης 2018, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 3,5 εκατ. €, έναντι 3,6 εκατ. €. το 2018. Στα αποτελέσματα προ φόρων, ο όμιλος παρουσίασε ζημίες ανάλογες με το 2018, στο 1,2 εκατ. €. Η βελτίωση του τζίρου οφείλεται στην αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα κυρίως στο εξωτερικό, καθώς οι εξαγωγές απορροφούν το 38% του κύκλου εργασιών. Η στροφή στις αγορές του εξωτερικού συνέβαλε αποφασιστικά στη μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας κατά 41%, ο οποίος ανήλθε στα 23,3 εκατ. €, έναντι 39,3 εκατ. € της χρήσης του 2018.

Ο δείκτης Ιδια κεφάλαια/ Καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στο 2,8x. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε ευρώ 18,8 εκατ., έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η ρευστότητα του ομίλου αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 14,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο χαλυβουργικός κλάδος στην Ελλάδα κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 και μέχρι την εφαρμογή των μέτρων προστασίας έδειξε θετικά σημάδια, με βελτίωση της ζήτησης και άνοδο των τιμών των πρώτων υλών. Η πρόβλεψη πάντως για το υπόλοιπο του έτους είναι παρακινδυνευμένη, καθώς η ταχύτητα ανάκαμψης των επιμέρους κλάδων θα εξαρτηθεί από την άρση των μέτρων της οικονομικής δραστηριότητας.

Αφοί Κορδελλού

H εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και επεξεργασίας προϊόντων σιδήρου & χάλυβα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το α' εξάμηνο του 2019 ανήλθε στα 18,47 εκατ. €, μειωμένος κατά 21,7% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018. Ο συντελεστής κέρδους μειώθηκε στο 10,79%, έναντι του 11,19% του 2018, καθώς σημειώθηκαν διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς των χαλυβουργικών προϊόντων παρουσιάζοντας καθοδική τάση λόγω μειωμένης ζήτησης. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίστηκαν και αυτά μειωμένα στις 678.000 €, έναντι 1,26 εκατ. € του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος της περιόδου σε 1,9 εκατ. €, έναντι 2,25 εκατ. € του α' εξαμήνου του 2018 και ο συνολικός δανεισμός ανήλθε στα 26,6 εκατ. €. Το καλοκαίρι του 2019 υπεγράφη οριστική συμφωνία για την αναδιάρθρωση των βραχυπρόθεσμων δανείων της με τις πιστώτριες τράπεζες (Alpha, Εθνική και Eurobank) σε μακροπρόθεσμες βάθους 12ετίας. Tο σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια ανέρχεται στο 2,1. Κατέγραψε χαμηλό 0,1610 € στις 16 Μαρτίου και η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 4,45 εκατ. €.

Βιοκαρπετ

Η θυγατρική (κατά 98,39%) του Ομίλου EXALCO, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου, πραγματοποιεί το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Από τον Ιανουάριο του 2019 λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη (3 βάρδιες) η νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου, δυναμικότητας 8.000 τόνων. Επίσης έχει ξεκινήσει ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα 2.970.000 €, που αφορά μια νέα σύγχρονη μονάδα βαφής αλουμινίου στο Συκούριο Λάρισας δυναμικότητας 9.000 τόνων, ενώ έχει ξεκινήσει και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 1 MW.

Αυξημένες εμφανίστηκαν κατά το α' εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις, που ανήλθαν στα 68,28 εκατ. €, έναντι 59,66 εκατ. € του αντίστοιχου διαστήματος του 2018. Οι εξαγωγές αποτελούν το 61% του συνολικού τζίρου. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 707,89 χιλ. €, έναντι ζημίας 872,50 χιλ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Με απόφαση του Δ.Σ. τέθηκε σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρος των εργαζομένων της από 3 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2020, με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Κατέγραψε χαμηλό 0,4820 € στις 6 Απριλίου, ενώ η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 16,91 εκατ. €.

Mevaco

Η MEVACO Α.Ε. είναι μια βιομηχανική εταιρεία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών. Θετικές προοπτικές διαβλέπει η διοίκηση της εταιρείας και για το τρέχον 2020, δεδομένου ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και επιστροφή στην κερδοφορία. Ακριβείς εκτιμήσεις είναι πάντως δύσκολο να γίνουν, λόγω της πανδημικής κρίσης.

Ο κύκλος εργασιών στο -δημοσιευμένο- α' εξάμηνο του 2019 παρουσίασε εκρηκτική αύξηση κατά 84,73% και ανήλθε σε 8,66 εκατ. €. Οι εξαγωγές αποτελούν το 72,72% του συνολικού τζίρου, αποτυπώνοντας την εξωστρέφεια της εταιρείας. Τα EBITDA για το συγκεκριμένο διάστημα ανήλθαν σε 1,17 εκατ. €, έναντι 220,3 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων σε 591,3 χιλ. €, έναντι ζημιών 367,15 χιλ. € του α' εξαμήνου του 2018. Για την τρέχουσα χρονιά του 2020 η διοίκηση στοχεύει σε μια περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών στα 25 εκατ. €. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 22,98 εκατ. € την 30-06-2019. Η μετοχή κατέγραψε χαμηλό στις 13 Μαρτίου στο 1,24 €, ενώ η τρέχουσα κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται στα 15,9 εκατ. €.  

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 9 Μαϊου.