Οι έξι πυλώνες της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, 00:02
-A +A
Οι έξι πυλώνες της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας

Του Γιώργου Σ. Σκορδίλη

Στα 147 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνεισφορά της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), από τα οποία προκύπτει ότι ο ναυτιλιακός κλάδος δίνει σήμερα εργασία άμεσα σε τουλάχιστον 650.000 εργαζόμενους και έμμεσα σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. ανθρώπους.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά ο Πρόεδρος της ECSA κ. Πάνος Λασκαρίδης, υπογράμμισε ότι «μέσω αυτών των επαγγελμάτων η ναυτιλιακή βιομηχανία διατηρεί ένα πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων μια ναυτιλιακή κληρονομιά μοναδική στον κόσμο».

Επίσης πρόσθεσε ότι «για να διατηρηθεί η ηγετική θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας η ECSA, καθόρισε έξι στρατηγικές προτεραιότητες, στις εμπορικές συναλλαγές, στην πολιτική ανταγωνισμού, στο κλίμα, την εσωτερική αγορά, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό.

Στις εμπορικές συναλλαγές η ECSA:

- Yποστηρίζει την ελευθερία του εμπορίου και είναι αντίθετη σε μέτρα προστατευτισμού.

- Eπιζητεί η ναυτιλιακή βιομηχανία να μπει στο επίκεντρο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της ΕΕ για το εμπόριο και την αναπτυξιακή πολιτική.

- Zητά την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω εμπορικών και ναυτιλιακών συμφωνιών της ΕΕ.

- Yποστηρίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των ναυτικών, του προσωπικού, των επιβατών και των εμπορευμάτων σε ένα Brexit.
- Συνηγορεί υπέρ των προσπαθειών της ΕΕ να εξασφαλίσει ασφαλείς θάλασσες σε ολόκληρο τον πλανήτη

Στην πολιτική του ανταγωνισμού η ECSA:

- Ζητά την διατήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία.

- Υποστηρίζει την ανάπτυξης ενός ελκυστικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πακέτου που θα στηρίζει την έρανα και καινοτομία στη ναυτιλία.

- Ζητά να διατηρηθεί η πρόσβαση της ναυτιλίας σε ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό τομέα.

- Επιδιώκει την ανάπτυξη μιας συγκριτικής αξιολόγησης με τρίτες χώρες ώστε εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ δεν θα χάσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη ναυτιλία.

Για την πολιτική για το κλίμα, η ECSA:

- Στηρίζει την σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

- Ζητά υιοθέτηση διεθνών κανόνων ώστε να αποφευχθεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

- Θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στο επίπεδο του ΙΜΟ και να υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία προς την κατεύθυνση της απεξάρτησης από τον άνθρακα.

- Ζητά η ΕΕ να χρηματοδοτήσει έργα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη θάλασσα.

Για την εσωτερική αγορά και τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων η ECSA:

- Καλεί τους ρυθμιστικούς φορείς να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά στη ναυτιλία.

- Ζητά πλήρη και ταχεία εναρμόνιση και ψηφιοποίηση των αναφορών και των διατυπώσεων των πλοίων κατά την είσοδο σε λιμένες της ΕΕ.

- Επιδιώκει την ολοκλήρωση του δικτύου ΤΕΝ-Τ και την δημιουργία ενός πραγματικά πολυτροπικού τομέα μεταφορών

Για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση η ECSA:

- Επιζητεί ένα δίκαιο και αυξημένο μερίδιο της στήριξης που θα διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές.

- Διεκδικεί σχέδια για έρευνα και ανάπτυξη με στόχο την στήριξη της καινοτόμου ναυτιλίας και την παροχή λύσεων σε θέματα όπως τα εναλλακτικά καύσιμα , η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των λειτουργιών, η ασφαλή πλοήγηση.

Για το ανθρώπινο δυναμικό στη ναυτιλία η ECSA:

- Δεσμεύεται να συνεχίζει την συνεργασία και τον διάλογο με την ETF τον κοινωνικό εταίρος το ναυτιλιακό κλάδο.

- Επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες ικανότητες και δεξιότητες θα παραμείνουν στην Ευρωζώνη με την προώθηση του ναυτικού επαγγέλματος και την έμφαση που θα δοθεί για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στη ναυτιλία.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα