7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Οι Αττικές Εκδόσεις εξαγόρασαν το 25,56% της Δέσμης Εκδοτική που εκδίδει το «Αθηνόραμα»

Οι Αττικές Εκδόσεις εξαγόρασαν το 25,56% της Δέσμης Εκδοτική που εκδίδει το «Αθηνόραμα»

Το 25,56% της εταιρείας Δέσμη Εκδοτική που εκδίδει το περιοδικό «Αθηνόραμα» και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.athinorama.gr εξαγόρασε ο εισηγμένος όμιλος Αττικών Εκδόσεων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης της εταιρείας.

Οι Αττικές Εκδόσεις εξαγόρασαν 13.070 μετοχές της εταιρείας Δέσμη Εκδοτική ενώ το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Παράλληλα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Παράλληλα, η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις διατηρεί δικαίωμα μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της εντός της προσεχούς τριετίας, το οποίο τελεί υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης επιμέρους όρων εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο όμιλος Αττικών Εκδόσεων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του, συνεχίζει τις επενδύσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (digital media), με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως και ανταγωνιστικά, στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται διεθνώς.