Νηρέας – Σελόντα: Με ανεξάρτητο εντολοδόχο θα «τρέξει» η διαδικασία

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 11:47
-A +A
Νηρέας – Σελόντα: Με ανεξάρτητο εντολοδόχο θα «τρέξει» η διαδικασία

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ξεκινά η διαδικασία πλήρωσης των όρων που θέλει η Ε.Ε. για την πώληση των Νηρέα και Σελόντα στο σχήμα των Amerra και Mubadala, καθώς όπως ενημερώνει η Σελόντα, για την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα διοριστεί, μεταξύ άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring trustee) που θα παρακολουθεί τη διαδικασία.

Ο ανεξάρτητος εντολοδόχος, θα είναι ανεξάρτητο μέρος, θα παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ΕΕ.

Παράλληλα, το τραπεζικό σχήμα που ελέγχει το 79,8% της Σελόντα, έχει ενημερώσει την εταιρεία ότι αποφάσισε να δώσει εντολή στους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους Lazard Freres SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal και το νομικό της σύμβουλο Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη να παρακολουθούν την οργάνωση της διαδικασίας και τη λήψη των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Έτσι, με τη σύμπραξη της Σελόντα, όπου αυτή απαιτείται στα πλαίσια όμως της κείμενης νομοθεσίας και των υπαρχουσών ρυθμιστικών και κανονιστικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων, να συνδράμουν στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων στην Απόφαση ΕΕ δεσμεύσεων.

Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι όροι που ζητάει η Ε.Ε.

Θυμίζουμε πως στα μέσα Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους την απόκτηση των Ανδρομέδα, Νηρέα και Σελόντα από το διεθνές επενδυτικό σχήμα, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ.

Οι όροι αποτελούνται από μια δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων από την πλευρά των τριών ομίλων ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι η συνένωσή τους προκαλεί επικαλύψεις, αλλά και δεσπόζουσα θέση, οπότε θα πρέπει να εκχωρήσουν ορισμένες δραστηριότητες.

Η Επιτροπή, ως όφειλε εξέτασε τις συνέπειες της προτεινόμενης πράξης στον ανταγωνισμό στις ακόλουθες αγορές, στις οποίες οι δραστηριότητες της Ανδρομέδα, του Νηρέα και της Σελόντα αλληλεπικαλύπτονται:

1) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων (δηλ. τσιπούρα και λαβράκι)
2) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και λαβρακιού.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων, οι εταιρείες βρίσκονταν σε στενό ανταγωνισμό μεταξύ τους, και η προτεινόμενη πράξη θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο παραγωγό τσιπούρας και λαβρακιού της Μεσογείου.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) συνολικά.

Όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και λαβρακιού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν ισχυρή θέση στην αγορά της Ελλάδας και του ΕΟΧ συνολικά.

Επίσης, διαπίστωσε πως μετά τη συνένωση οι εταιρείες θα είναι ο μοναδικός παραγωγός γόνου που εφαρμόζει πρόγραμμα έρευνας και αναπαραγωγής τόσο για την τσιπούρα όσο και για το λαβράκι.

Ποια διαρθρωτικά μέτρα προτείνει η Κομισιόν

Οι δεσμεύσεις λοιπόν που έχει αναλάβει να τελέσει το σχήμα των εταιρειών που θα συνενωθούν – και αυτές που θα παρακολουθεί ο ανεξάρτητος εντολοδόχος – είναι οι ακόλουθες:

- την εκποίηση των ιχθυοτροφείων που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας.

- την εκποίηση των εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και τη μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής της Nireus και της Selonda.

Αυτές οι δεσμεύσεις εξαλείφουν πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά την προμήθεια εκτρεφόμενων μεσογειακών ιχθύων και μεσογειακού γόνου και διασφαλίζουν ότι η εκχωρούμενη επιχείρηση θα αποτελέσει βιώσιμο ανταγωνιστή της συγχωνευθείσας οντότητας.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη, όπως τροποποιήθηκε με τις δεσμεύσεις, δεν θα δημιουργούσε πλέον προβλήματα ανταγωνισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και στον ΕΟΧ.

Η απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στον όρο της πλήρους συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις, δηλαδή το deal θα «κλειδώσει» μόνο όταν πληρωθούν όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις από τις εταιρείες.

Τα επόμενα βήματα

Θυμίζουμε πως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέχουν το 74,98% στη Νηρέας και το 79,8% στη Σελόντα, ενώ υπάρχει βραχνάς τραπεζικού δανεισμού περί τα 350 εκατ. ευρώ. To σχήμα Amerra Capital – Mubadala θα αναλάβει τον τραπεζικό δανεισμό, ενώ έχει δεσμευτεί για αποπληρωμή δανείων 40 εκατ. ευρώ και να διαθέσει επιπλέον κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ.
Όταν ολοκληρωθούν οι προσαρμογές και οι εκποιήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το σχήμα Amerra Capital – Mubadala θα κάνει δημόσιες προτάσεις και θα βγάλει από το ταμπλό του Χ.Α. τις δύο εταιρείες.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα